Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Børnehaven Mike i Paamiut søger en souschef / Job nr. 242/20

Børnehaven Mike søger en souschef med tiltrædelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale.

Børnehaven Mike i Paamiut er normeret til 66 børn fra 3 – 6 årige.

Personalenormeringen er på 15 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 3 pædagoger, 4 barne- og socialmedhjælpere, 4 medhjælpere, 1 rengøringsassistent og 1 køkkenassistent.

Institutionen har åbent fra kl. 06.45 til 16.30 og ligger midt i byen.

Souschefen skal sammen med daginstitutionslederen arbejde for udvikling af institutionen til gavn for børn, forældre og personale. 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • Er i besiddelse af det fornødne overblik
 • Er fleksibel og stabil
 • Er lydhøre overfor børn, personale og forældre
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn
 • Er i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Forstår at udnytte personalets forskelligheder

Vi tilbyder:

 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde
 • Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til  daginstitutionsleder Flavia Rosing, telefon: 36 66 35, e-mail: flro@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 242/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 27. maj 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Flavia Rosing
Telefon: +299 366635
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning