Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Sygeplejerske til Utoqqaat Illuat Nuuk / Job nr. 226/20

Sygeplejerske til Pleje, aflastning og Aktivitetscenteret Utoqqaat Illuat

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der evner at arbejde tværfagligt, som har forskellige udfordringer, så er stillingen som sygeplejerske ved Utoqqaat Illuat måske noget for dig?

Utoqqaat Illuat er et Pleje, aflastning og Aktivitetscenter som består af 5 afsnit med henholdsvis 19 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9+ 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3 holds skift. Personalet i Utoqqaat Illuat har bl.a. følgende uddannelser: sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, sygeplejerske og derudover er der ansat et antal ufaglærte. Udover de fem afdelinger er der også et vaskeri/rengøring, et køkken samt en pedelfunktion og chauffør.

Husets værdier er: Nærvær, god samarbejde, gensidig respekt, glæde, loyal og god kommunikation.

Stillingens indhold:
Du får det overordnede ansvar for de fem afdelinger sygeplejemæssigt og skal samarbejde med leder og souschef samt klinisk sundhedsassistent og teamkoordinatorerne. Du vil referere til lederen / souschef på Utoqqaat Illuat.

Ansvars- og kompetenceområde:
Sygeplejersken har ansvar for og kompetence til: Har overordnet ansvar for medicin. Skal sikre alt går efter instrukser ift. medicin

At udføre sygepleje: udfører selvstændigt komplekse sundheds og sygeplejeopgaver, med omfattende identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering.
- At koordinere og faglig lede sygepleje ved komplekse forløb: varetager den gode faglige og god kvalitet af sygeplejeydelserne, herunder de administrative og koordinerende funktioner i forbindelse med borgerens pleje og behandlingsprogram.
– At formidle sygepleje: har viden om, forståelse for og evner til at formidle sygeplejen til borgere og samarbejdspartnere.
– At udvikle sygepleje: har viden om og deltager i udviklingen af sygeplejen.

Vi ønsker en sygeplejerske, der:

 • Har god indsigt i geriatriske problemstillinger
 • Har bred klinisk erfaring – gerne med erfaring inden ældreområdet
 • Gerne erfaring med faglig udvikling og kvalitetsudvikling
 • Har en ambitiøs tilgang og går efter at implementere højeste faglige kvalitet
 • Er fleksibel, handlekraftig og har indstillingen ”alt kan lade sig gøre” og god samarbejde ift. Udvikling f.eks. Assagut og ledelsesgruppen.
 • Gerne har erfaring med vejledning og kompetenceudvikling af kolleger og evt. studerende
 • Har god samarbejdsevne tværfagligt
 • Kan sikre sammenhængende beboerforløb
 • Kan varetage tovholderfunktionen i tværfaglig og tværsektorielle overgange
 • Kan medvirke til at skabe et hyggeligt respektfuld hjem for de ældre gennem en glad og imødekommende tilgang til alle i huset
 • Være klinisk vejleder sygeplejestuderende evt. sundhedsassistent elever.
 • Sygeplejerske skal kunne tale Grønlandsk og Dansk og har et godt kendskab til det grønlandske kultur.
 • Efterleve Utoqqaat Illuat Værdier og Kommuneqarfik Sermersooq´s målsætninger, f.eks. ledelsesgrundlag, kvalitetsstandarder, ældrepolitik mm.

Vi tilbyder:
En stilling, hvor der er fokus på høj faglig kvalitet og udvikling, en engageret medarbejdergruppe, et hus med sjæl og varme, en indflydelsesrig hverdag med højt til loftet.
Arbejdstiden er 40 timer om uge.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Utoqqaat Illuat, Ivalu Reimer, 36 61 31, ivre@sermersooq.gl

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre PPK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. 

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 226/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 27. maj 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Ivalu Reimer
Telefon: +299 366130-32
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning