Gå til hovedindhold
84

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Juridisk afdeling

Vi søger en afdelingschef, som brænder for at stå i spidsen for en række store, spændende og udfordrende lovreformer på socialområdet.
 
I Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier og projekter til at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap.
 
Juridisk afdeling består af 3 jurister og afdelingschefen. Afdelingens opgaver omfatter aktiv deltagelse i udarbejdelse af lovgivning inden for det socialretlige område, herunder udarbejdelse af bekendtgørelse og vejledninger. Derudover servicerer afdelingen det politiske niveau i form af notater, redegørelser og generel behandling af juridiske spørgsmål.
Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af faggrænser og kulturer, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder. Stillingen stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider hektisk hverdag.

Om stillingen
Arbejdsopgaver.

 • Ansvarlig for afdelingens juridiske opgaver og sikring af at disse følger Naalakkersuisuts reformønsker på det sociale område
 • Lede afdelingens medarbejdere og deltage som aktiv sparringspartner i lovprocesserne
 • Koordinere udarbejdelse af synlige politiske målsætninger i tæt samarbejde med øvrige afdelinger i Departementet
 • Deltage i ledelsen i Departementet, herunder at bidrage til:
  • Departementets organisationsudvikling
  • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav i Departementet
  • Koordinering af Departementets opgaver herunder med underliggende enheder og institutioner
  • Sikringen af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger


Kompetencer:

 • Er uddannet cand.jur. og har dokumenteret ledelseserfaring
 • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Erfaring med lovarbejde og lovgivningsprocesser er en kvalifikation vi lægger stor vægt på
 • Har en åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Er selvstændig, velstruktureret og resultatorienteret
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur en fordel
 • Gerne tosproget, men det er ingen betingelse


Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2019 månedligt Kr. 55.153 og årligt Kr. 661.841

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at departementschef Julie Præst Wilche, tlf. +299 55 11 90 eller e-mail jprw@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning