Gå til hovedindhold
78

Dette jobopslag er udløbet

Integreret institution Nukariit søger en Barne- og socialmedhjælper/ job nr. 139/20

Nukariit er en hel ny daginstitution med plads til 128 børn fordelt med 80 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn, med henholdsvis 4 og 4 stuer. Personalenormeringen er på 29.

Institutionen har flotte og nye fysiske rammer med masser af natur rundt omkring er beliggende i Nuuks nye bydel Qinngorput.

 Vi forventer at:

 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Du er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Du er faglig bevidst og gerne erfaring fra vuggestue eller børnehave.
 • Du ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Du vil være en aktiv deltager i en kommende ”forsøgsinstitution”, i forbindelse med Meeqqerivitsialak.
 • Du vil vægte udendørs aktiviteter, at bruge de naturlige omgivelser.
 • Du er loyal over for ledelsen.
 • Du deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde.
 • Du skal være god til at lytte og samtidig kunne give udtryk for hvad du mener.
 • Du skal være uddannet som den pædagogiske uddannelse eller ligne
 • Du skal være støttende hos mennesker og har rumlighed for andre
 • Du skal være lave dokumentation i forbindelse med det pædagogiske arbejde vedr. barnets udvikling
 • Der er været plads til Institutionens værdier er tryghed, anerkendelse og udvikling

 Det vil være dejligt hvis du

 • Har lyst til at være med til at komme med dine ideer til en ny institution der endnu ikke har noget ”plejer”.
 • Uddannet Barne- og Socialmedhjælper eller tilsvarende.
 • Er dobbeltsproget.
 • Har et værdisæt der indeholder: Trykhed, nærvær, respekt, samarbejde, leg og udvikling.
 • Dejligt hvis du har andre kompetencer, noget du vil dele med os andre.
 • Har særlige ressourcer inden for musik, sang, motorik eller andre kreative områder.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår: 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre SIK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 139/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 26. marts 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Dine Mathiassen
Telefon: +299 366991
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning