Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder

Angerlarsimaffik Ivaneq er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen hører under Socialstyrelsen.
Tiltrædelsesdato 1/4. 2020 eller efter aftale.

Om Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk
Angerlarsimaffik Ivaneq er døgninstitution med 28 børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen består af 5 afdelinger.

Angerlarsimaffik Ivaneq pædagogiske målsætninger
I Angerlarsimaffik Ivaneq arbejder vi ud fra relationspædagogik, som sker i mødet mellem mennesker med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne og barnet. Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring.
Pædagogikken i Angerlarsimaffik Ivaneq er rettet mod den voksne. Det er den voksnes tilgang, kontakt og egen ageren i forhold til barnet, der er i fokus. Derfor arbejder vi ud fra: En sikker base for barnet – anvendelse af primær- og sekundærpædagog - Struktur og forudsigelighed – faste døgnrytmer for alle afdelinger En aktiv hverdag – alle børn skal hver dag tilbydes aldersvarende aktiviteter - En fælles holdning til trivsel – leveregler på alle afdelinger

Afdelingslederens opgaver omfatter bl.a.:

 • Daglig ledelse af afdelingen
 • Tilrettelægge vagtskemaer / koordinere ferieplaner, ansvar for timeindberetninger
 • Tovholder for daglige observationer, analyse og refleksion i børnenes dagbøger
 • Tovholder af udarbejdelse af behandlings/udviklingsplaner og statusrapporter
 • Støtte børnene og medarbejderne i en aktiv og sund levevis
 • Deltage i fjordkolonier
 • Tilrettelæggelse/afholdelse af afdelingsmøder
 • Tovholder for samarbejde med forældre, skoler, fritidshjem og daginstitutioner
 • Tovholder for samarbejde mellem personale/afdelinger imellem
 • Indkøring af ny afdelingspersonale
 • Deltage i ledelsesmøder


Om dig

 • Du er uddannet pædagog
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge, du får ansvaret for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du kan håndtere konflikter
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er indstillet på at deltage aktivt i den interne uddannelse
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav

Til gengæld tilbyder vi en unik mulighed for at være med at til at præge udviklingen på Angerlarsimaffik Ivaneq og en mulighed for at udvikle din faglighed.
Du skal forvente koloniture af 1 uge eller 2 ugers varighed i sommerperioden.

Yderligere oplysninger
Else@ivaneq.gl og Jakobine@ivaneq.gl

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist 26/3 2020

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning