Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt med ph.d.-forløb Ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik opslås hermed 1 stilling som adjunkt med ph.d.-forløb indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Stillingen er tilknyttet projektet ”bæredygtige værdikæder i nordiske kystsamfund” (NorValue), forestået af Departementet for Udenrigsanliggender og økonomisk støttet af Nordisk Ministerråd.

Projektet kører i perioden 2020-2023, med det overordnede formål at opdatere og fremtidssikre en fælles erfaring om den betydning havets ressourcer har for kystsamfundenes værdiskabelse og bæredygtige udvikling.

Projektet griber således fat i spændingsfeltet mellem kystsamfundenes muligheder og udfordringer gennem erfaringsopsamling og -udvikling på tværs af de nordiske lande, samt forsøg på at opbygge tværnordiske policy muligheder.

Ansøgere til stillingen bedes om at lave et projektforslag på max. 7 sider, som tager udgangspunkt i et kystsamfunds erhvervsmæssige muligheder og udfordringer, dette med fokus på fiskeri og/eller turisme, gerne set i relation til f.eks. unges muligheder for bosættelse i kystsamfund, jobskabelse eller innovation, set i et bæredygtighedsperspektiv. Nærmere oplysninger om optagelse som Ph.d.-studerende kan ses på vores hjemmeside: https://uni.gl/media/4727953/phd-retningslinjer-71118.pdf

Vi ser gerne ansøgere med en økonomisk eller samfundsøkonomisk baggrund, gerne med erfaring med brugen af kvalitative såvel som kvantitative metoder.
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard, tlf. 385672 eller e-mail: gehov@uni.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning