Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder for Kort, Geodata og GIS i Grønland

Asiaq, Greenland Survey i Nuuk søger en afdelingsleder for Kort, Geodata og GIS

 

Kort, Geodata og GIS i Grønland er under stærk udvikling i disse år. Som leder af Kort, Geodata og GIS, vil du få mulighed for at positionere og sætte pejlemærkerne for området i Grønland.

 

Vi tilbyder et lederjob med en central rolle i den geospatielle infrastruktur, baseret på Grønlands Nationale Strategi for Geodata. Du kommer til at arbejde i et spændende fagligt miljø, med en enestående grønlandsk kultur og natur som baggrund.

 

I Kort, Geodata og GIS er vores hovedopgaver teknisk og topografisk kortlægning samt opbygning og vedligeholdelse af geografisk infrastruktur.

 

I sommersæsonen er hele Grønland vores arbejdsplads, hvor vi indsamler og bearbejder data fra blandt andet RTK-GNSS, totalstation, drone, foto­fly og satellit. Resten af året kvalitetssikrer, bearbejder, forædler og formidler vi kort og geodata på vores kontor i Nuuk.

 

I afdelingen har vi desuden ansvaret for at administrere, drive og videreudvikle den grønlandske geodataportal NunaGIS samt yde daglig support til NunaGIS brugerne.

 

Dine opgaver er

 • Daglig ledelse og faglig udvikling af medarbejderne i afdelingen for Kort, Geodata og GIS.
 • At indgå i den samlede ledelse af Asiaq.
 • Strategisk og faglig udvikling af geodata området.
 • Opsøgning af nye forretningsområder inden for kort, geodata og GIS.
 • Markedsføring og synliggørelse af Asiaqs geospatielle produkter og services.
 • Styring af afdelingens økonomi.
 • Deltagelse i udformning af Selvstyrets strategiske interesser og mål indenfor geodata området.
 • Repræsentere Asiaq i det grønlandske grunddataprogram.
 • Dialog med offentlige og private aktører i Grønland og internationalt inden for kort og geodata.
 • Tegne Asiaq udadtil sammen med Asiaqs ledelse og vores resort departement for finanser.

 

Vi forventer, at du

 • Har erfaring og kompetencer indenfor ledelse og udvikling af dine medarbejdere.
 • Har en uddannelse indenfor kort og geodata.
 • Har interesse for og viden om geospatiale emner og udviklingsmuligheder.
 • Har lyst og evne til at positionere og synliggøre kort, geodata og GIS i det grønlandske samfund.
 • Tænker strategisk og markedsorienteret.
 • Er initiativrig og god til at formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.
 • Interesserer dig for Grønland og grønlandske forhold.
 • Har en almindelig god fysisk form, som er en forudsætning for at udføre feltarbejde.

 

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre, placeret i Nuuk, og spiller en vigtig rolle som Grønlands center for geografisk information. Vores data anvendes blandt andet til planlægning, arealforvaltning, beredskab, råstofefterforskning og naturbeskyttelse samt til projektering af anlæg og infrastruktur. Asiaq er organiseret i fire afdelinger, med medarbejdere fra forskellige lande og kulturer.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret til lønramme 36. Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for administrative chefer mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Personalebolig tilbydes efter gældende regler. Flytte- og rejseomkostninger betales for dig og din eventuelle partner og børn ved tiltrædelse, samt ved fratrædelse efter mindst tre års ansættelse. Tiltrædelse den 1. maj 2020.

 

Yderligere oplysninger

Du kan læse om Asiaq og vores opgaver, produkter og services på www.asiaq.gl og mere specifikt om den ny NunaGIS platform på nunagishub-asiaq.opendata.arcgis.com. Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos afdelingsleder Jens Gottlieb eller direktør Bo Naamansen på tlf. +299 34 88 00.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest den 9. marts 2020.

Mærk ansøgningen ”Afdelingsleder for Kort, Geodata og GIS” og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen til mailadressen: asiaq@asiaq.gl