Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Tolder/Narkohundefører

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
søger
tolder/narkohundefører
 
Har du lyst til at arbejde som tolder/narkohundefører i Kangerlussuaq, hvor Grønlands vigtigste lufthavn ligger.

Skattestyrelsen, der er landets øverste skattemyndighed og som varetager driftsopgaver på skatte-, afgifts- og inddrivelsesområdet, søger en tolder/narkohundefører (skatte- og afgiftskonsulent).

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i Kangerlussuaq ved Toldfunktionen i Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol. I forvejen er der ansat en anden tolder med narkohund på stedet, som du skal samarbejde med.

Afdelingen dækker følgende områder: Rådgivning og vejledning af borgere og virksomheder, arbejdsgiverkontrol, ligning og revision af selskaber og større erhvervsdrivende mv. samt toldfunktion.

Du skal som tolder/narkohundefører primært varetage følgende opgaver:

  • Kontrol af rejsende flypassagerer
  • Kontrol af luftfragt, post- og skibsforsendelser
  • Fysisk kontrol af fly og skibe mv.
  • Tilsyn med og uddannelse af toldmedarbejdere på kysten
  • Administrative opgaver forbundet med toldopgaver herunder risikoanalyse, kontrol af ind- og udførselsdokumenter mv.

Derfor skal du påregne en del rejseaktiviteter om året.

Du vil blive oplært i Skattestyrelsen på følgende:

  • Relevant lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse
  • Fagsystemer herunder interne og eksterne IT-systemer og scannere
  • Hundeføreruddannelse og kurser både i Grønland og Danmark
  • Generelt om kontrolstrategi og temadage om toldopgaver
  • Specialuddannelse i lukkede rum i skibe hhv. i Danmark og Grønland

Oplæring vil foregå i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk og ved eksterne uddannelsessteder.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som ansøger til stillingen besidder en naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være dialog med andre, fungere godt såvel i grupper som selvstændigt, har gode samarbejdsevner, kan varetage et til tider krævende fysisk arbejde, er udadvendt, har gode sproglige egenskaber på grønlandsk, dansk og engelsk.

Gode evner med hund og gerne erfaring med tjenestehund vil ligeledes være en fordel.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt, dog skal man forvente forskudte arbejdstider herunder i weekender.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning