Gå til hovedindhold
116

Vedholdende og fremdriftsorienteret jurist til indkøb i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Vedholdende og fremdriftsorienteret jurist til indkøb i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

 

Indkøbsafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en jurist til udbud og kontraktarbejde.

Afdelingen har indkøb til Det Grønlandske Sundhedsvæsen som ansvarsområde. Målet er at skabe optimale rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser, gældende såvel det operationelle som det strategiske indkøb.

Som jurist skal du målrettet arbejde med udbud og kontrakter med henblik på optimering af indkøbsprocesser og realisering af besparelsespotentialet.

På baggrund af din strukturerede tilgang i løsningen af opgaver formår du at identificere, konkretisere og beskrive problemstillinger samt agere løsningsorienteret inden for de rammer, der er sat for driften af Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Du evner at inddrage relevante fagpersoner i din opgavevaretagelse og tilegne dig fornøden viden til sikring af et velfunderet udbuds –og kontraktgrundlag.

 

De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:

  • Udarbejdelse og gennemførelse af udbud fra idé til implementering
  • Udarbejdelse, indgåelse, implementering og styring af kontrakter
  • Håndhævelse af indkøbspolitik, retningslinjer og procedure i relation til indkøb
  • Sekretær, koordinator og struktursætter gældende Apparaturudvalgets arbejde
  • Intern indkøbssupport
  • Tværgående samarbejde og koordinering på indkøbsområdet.

Dine kompetencer:

  • Du er uddannet cand. jur. eller cand. merc. jur.
  • Erfaring med kontraktarbejde og udbud er en fordel, men ikke et krav.
  • Du er udadvendt, opsøgende og vedholdende af natur og evner at prioritere, koordinere, formidle, vejlede, følge op og fastholde dine kollegaer i forhold de indkøbsmæssige rammer der gælder i organisationen og din opgavevaretagelse.
  • Du er typen, der ser muligheder fremfor begrænsninger og du sikre en kontinuerlig fremdrift i din opgavevaretagelse med en ”ja-hat-attitude”.

Vi tilbyder:

Du bliver en del af en spændende afdeling i udvikling, hvor uddelegering og selvstændigt ansvar i opgaveløsningen er nøgleordene og altafgørende i den daglige drift.  Der er gode udviklingsmuligheder i varetagelsen af opgaver. Afdelingen lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til løsningen af afdelingens opgaver og udvikling af afdelingen generelt. Afdelingen har en stor og alsidig kontaktflade samt en uformel omgangstone og gode kollegaer – Du vil i stillingens virke derfor skulle kunne samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og driftsmæssige som kliniske interesser.

 

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk

 

Ansøgningsfrist:23. februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ann Kelsen på e-mail: anke@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til på e-mail: personale@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 23. februar 2020

Søg denne stilling