Gå til hovedindhold
90

Dette jobopslag er udløbet

Nukissiorfiit søger en Driftskonsulent/ Fagspecialist for Målerteknik

Nukissiorfiit søger en dygtig Driftskonsulent/fagspecialist med arbejdsområder indenfor Målerteknik til hovedkontoret i Nuuk.

Har du en videregående el-teknisk uddannelse som el-installatør, elektronik-ingeniør, maskinmester eller lignende, og har du lyst til at arbejde med fjernaflæsningsmålere og netværk, så har du her muligheden for at få alle tiders spændende job.

 

Nukissiorfiit er en forsyningsvirksomhed og vores mål er, hver dag at levere en pålidelig og miljøbevidst vand- og energiforsyning til samfundet.

Nukissiorfiit har ansvar for produktion og distribution af både vand, el og varme til størstedelen af forbrugerne over hele Grønland og er samtidig bygherrer på anlægsprojekter i tilknytning til egen virksomhed.

 

Som Driftskonsulent/fagspecialist får du en central rolle som primær sagsbehandler vedrørende fjernaflæsningsmålere, koncentratorer og netværk.

Derudover vil du bl.a. være ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af drifts- og vedligeholdelsesværktøjer i ArcGIS for fjernlæsningsmålere og bidrage til den fortsatte teknologiske udvikling af Nukissiorfiits produktionsapparat.

 

Din primære arbejdsplads er på hovedkontoret i Nuuk, men du skal forvente, at der kan være rejseaktivitet i forbindelse med arbejdet.

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 

 • Bidrage til at optimere den tekniske support vedrørende fjernaflæsningsmålere og netværk
 • Koordinere løbende statistisk målerkontrol ved brug af stikprøver
 • Udarbejdelse af standarder, procedurer og vejledninger for fjernaflæsningsmålere
 • Ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af drifts- og vedligeholdelsesværktøjer i ArcGIS for fjernaflæsningsmålere i samråd med øvrige Driftskonsulenter
 • Ansvarlig for afholdelse af månedlige møder i fagudvalget til målerteknik
 • Kontakt til Kamstrup og eksterne rådgivere
 • Formand for arbejdsgruppen samt fagudvalget for fjernaflæsningsmålere
 • Rådgiver og fastlægger normer for valg af målertyper i samråd med øvrige Driftskonsulenter
 • Bidrager med forslag til teknisk kommentering og kvalitetssikring af dokumenter vedr. anlægsprojekter
 • Samarbejde med de øvrige Driftskonsulenter, Teamleder og måleransvarlige vedr. fjernaflæsning og netværk
 • Ansvarlig for, i koordination med øvrige interessenter, at der udvikles og implementeres procedurer og processer til automatisering af ej aflæste målere

 

Vi søger en kollega der har:

 

 • Videregående teknisk uddannelse (el-installatør, ingeniør, maskinmester el. lign.)
 • Teknisk forståelse for målere og IT-systemer
 • Kendskab til fjernaflæsningsmålere, netværk
 • Kendskab til projektledelse gerne iflg. PRINCE 2.
 • Gode kommunikations evner, både i skrift og tale, gerne på både grønlandsk og dansk.
 • Evne til samarbejde på tværs af organisationen.

 

Derudover er det en fordel, at du har kendskab til grønlandske forhold og har kendskab til drift af vandforsyningsanlæg.

 

Vi kan tilbyde dig et spændende, varieret og udfordrende job i et uformelt miljø. Du vil indgå i et team, som ud over Driftschefen, som du vil referere til, består af i alt ti driftskonsulenter, en systemkoordinator og en teknisk assistent. Det er et job, hvor du vil få mulighed for at påvirke og følge opgaver helt til dørs.

 

Ansættelsesforhold

 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fung Driftschef, Ole Ziemer, pr. telefonisk henvendelse på tlf. (+299) 55 88 80. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2020

Søg denne stilling