Gå til hovedindhold
90

Dette jobopslag er udløbet

Psykologstilling ved GUX-Nuuk

På Qeqqani Ilinniarnertunngorniarfik/Midtgrønlands gymnasiale uddannelse i Nuuk er der pr. 1. februar 2020, eller snarest derefter, en nyoprettet psykologstilling ledig.
 
Vi fokuserer på at styrke elevtrivsel og udvikling, fagligt – såvel som personligt. Vi ønsker at have fokus på vores relationsarbejde og støtte eleverne i, at skabe gode fællesskaber i et trygt miljø. Det skal ses som en særlig indsat i at forebygge frafald hos eleverne og dermed sikre en øget gennemførsel. Derfor styrker vi nu vores indsats med en psykologstilling.
 
Så kan du lide at arbejde med relationer, udvikling, med fokus på unge mennesker under uddannelse, og være med til at skabe gode rammer for deres udvikling og gennemførsel af uddannelsen, er denne stilling netop noget for dig.
 
Du kommer til at indgå i teamet med vores 2 elevcoaches. De arbejder med elevernes fravær og trivsel, og har særlig opmærksomhed på at sikre at eleverne gennemfører deres gymnasieuddannelse. Derudover vil du skulle samarbejde med vores kollegieansatte. Vi gennemfører et stort udviklingsprojekt over 3 år på kollegiet, med fokus på at skabe fællesskaber samt forpligtende opgaver i forhold til livet som kollegieelev.
 
Dine opgaverne er i tæt samarbejde med skolens 2 elevcoaches, samt med vores socialfaglige medarbejdere på vores kollegier.
 
Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Samtaler med elever, der har behov for en psykologisk indsats
 • Individuelle samtaler og behandling af elever med forskellige problemstillinger
 • Deltage i arbejdet med handleplaner sammen med elevcoaches, med fokus på at lave handleplaner for elever med for meget fravær, der har brug for støtte og fokus – og følge op på disse handleplaner med samtaler
 • Medudvikle koncept til at udføre gruppeprocesser i klasserne ved behov. Implementering og udførelse vil være sammen med elevcoach
 • Deltage i at hjælpe elever med særlige læse - og skriveudfordringer, og sikre at de rigtige hjælpemidler bliver tilgængelige, i samarbejde med undervisere og uddannelsesleder for området
 • Særligt fokus på vores elever, der optages som S-GUX–elever med særlige behov, der optages gennem en specialenhed. Elever kan være med diagnoser såsom autisme, ADHD, eller andre lignende kontaktforstyrrelser

 
Vi forventer:

 • At du er uddannet cand. psych. eller cand. pæd. psych.
 • At du kan skabe stærke relationer og tillidsforhold til unge mennesker
 • At du ønsker at arbejde med individuelle forløb, såvel som gruppeforløb med eleverne på gymnasiet
 • At du er indstillet på tæt tværfagligt samarbejde med coaches, kollegieansatte, undervisere samt ledelsen
 • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller kolleger
 • At du kan være autoriseret, eller er på vej til dette
 • Det vil være en klar fordel at kunne tale grønlandsk, men det er ingen betingelse
 • At du kan se dig selv i stillingen i en længere periode, da området kræver en vis kontinuitet

 
Vi tilbyder:

 • Et skolemiljø, hvor dagligdagen med eleverne og andre ansatte er præget af relationsdannelse og forpligtelse
 • Mulighed for stor indflydelse på opgaveudviklingen i stillingen
 • En skole i fortsat udvikling og med fokus på elevernes trivsel, deres uddannelsesmiljø og deres faglige og personlige udvikling
 • Intern såvel som ekstern supervision
 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse, herunder sikre en evt. autorisation indenfor 3-4 år

 
GUX Nuuk har i skoleåret 2019/20 ca. 475 elever fordelt på 21 klasser samt 50 lærere samt administrativt/teknisk personale.
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at henvende dig til uddannelsesleder, cand. psych. Mette Sonniks på tlf.: +299 36 33 91, eller mail: mette.sonniks@attat.gl
 
Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer på jobsiden eller på mail: mette.sonniks@attat.gl
Senest 15.1 2020 klokken 16.00.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                    
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning