Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie i Ilulissat søger Konsulent til Børn- og Unge området

Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie søger en Konsulent til Børn- og Unge området pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

 

Avannaata Kommunia foretager tiltag på en mærkbart og gavnlig virkning over for borgerne. Derfor er der en masse udvikling med tiltag på det kulturelle, sport, fritid og med tidlig indsats samt forebyggelsesområder, med helhed på Avannaata Kommunias borgere og udvikling.

 

Konsulent for Børn- og Unge området har ingen ledelseskomptence, men er tilsynsmyndighed og konsulent. Du vil indgå i team med ansatte i Forvaltningen for Familie og samtlige Teamledere for Sagsbehandlere for Børn- og Unge området og Familieplejekoordinatorer på Børne- og familieområdet i afdelingerne. Fagchefen på Socialområdet vil være din nærmeste foresatte.

 

Stillingens hovedmål er bedre kvalitet af sagsbehandling på Børn- og Unge området, herunder især i forbindelse med omfattelse af gældende lovgivning på området og bevilling af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger. I sin nuværende form er den alsidig og udfordrende, med mulighed for selvstændig prioritering af arbejdsopgaverne.

 

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Varetager tovholderrollen ifm. Implementering af børn strategi i kommunen.
 • Har ansvar for tilsyn i forbindelse med den tidligere indsats, herunder indsats til vordende forældre (gravide familie).
 • Har ansvar for kvalitetssikring af sagsbehandling, undersøgelser og samtlige hjælpeforanstaltninger på børneområdet.
 • Varetager tilsyn, rådgivning og informationsformidling mht. al sagsbehandling i henhold til regelsæt på børneområdet.
 • Er ansvarlig for tilsyn, rådgivning og informationsformidling mht. alle hjælpeforanstaltning i henhold til børnestøtteloven. Er især ansvarlig for at vejlede familieafdelinger om lovpligtig dokumentation på området.
 • Har særlig tilsyns- og rådgivningsfunktion med børn anbragte i kommunalt formidlet familiepleje og på døgninstitutioner. Sikrer at alle relevante forskrifter og vejledninger følges og at familieafdelingerne foretager regelmæssig vurdering af disse anbringelse og ajourføring af børnenes handleplaner.
 • Varetager tilsyn og rådgivning til afdelingerne vedr. det lokale tværfaglige samarbejde i børnesager og det lokale kriseberedskab vedr. seksuelle krænkelser af børn.
 • Superviserer regelmæssigt teamledere og sagsbehandlere på Børne og ungeområdet, især i forbindelse med iværksatte undersøgelser og hjælpeforanstaltninger, udarbejdelse af handleplaner, socialrapporter og indstillinger til tværfagligt samarbejdsudvalg samt socialudvalget. Foretager tilsynsbesøg til samtlige socialafdelinger mindst 1 gang om året for at sikre korrekt sagsbehandling på området.
 • Deltager aktivt i sagsbehandling af de mere komplicerede og krævende børnesager (især klagesager i henhold til børneforordningen samt sager vedrørende seksuelle krænkelser og anbringelser uden samstykke).
 • Repræsenterer kommunens behandlingsindsats på børneområdet i forhold til eksterne samarbejdspartnere, herunder selvstyret, døgninstitutioner og diverse myndigheder, NGOer (ikke-statslig organisationer) og frivillige.
 • Overvåger trivsel af lokale medarbejdere på børneområdet, deres arbejdsindsats samt faglig og personlig udvikling. Er tovholder ifm. Organisering af ekstern supervision, seminarer eller uddannelsesindsats på børneområdet.
 • Har overblik over samtlige udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger på børneområdet i kommunen; er tovholder i forbindelse med udarbejdelse af statistik og sparringspartner under budgetlægning på området.
 • Skal tage sig af alle forefaldende ”ad hoc” arbejdsopgaver hvis der er behov for dette, fx pga. sygefravær, ferie eller lignende.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiver – gerne suppleret af faglige kurser på handicapområdet (eller vilje til at tage således kurser). 
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Der vil til stilling kunne anvises personalebolig, ligesom tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning efter de gældende regler.

 

Oplysninger:

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fungerende direktør i Forvaltningen for Familie, Aka Grønvold, +299 38 77 41, eller via e-mail aka@avannaata.gl og koordinator Hanne Siegstad, på telefon +299 38 77 33, eller via e-mail hans@avannaata.gl.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 14.december 2018.

 

Ansøgningen fremsendes til:

 

Avannaata Kommunia,

Att. HR-Afdelingen

 postboks 1023

 3952 Ilulissat

Eller pr. E-mail: hr@avannaata.gl