Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi naalakkersuisoqarfiup pisortaa

Ukiuni makkunani Kalaallit Nunaat inuussutissarsiorfimmik nukissiuuteqarnermillu suliassaqarfimmi annertunerusumik nutarsaanermik ingerlassaqarpoq. Anguniagaq tassaavoq siuarsarnerup pilersinnissaa, avammut nioqquteqarnermut annertusarnissaa, aningaasaliisartunillu aggersaanissaq.
Ineriartortitsinermik pilersitsinissaq pimoorukkusullugulu periusissialikkanik tamaviaarfissat annertuut sulissutigerusuppigit? Taava immaqa naalakkersuisoqarfiup pisortaatut atorfik ilinnut tulluassaaq?

Inuussutissarsiorfiup toqqammavissatut atugarisaanik nutarsaaneq, takornariartitsinermik suliassaqarfiup iluani inuutissarsiorfittut periarfissanik nutaanik ineriartortitsineq, sermimik imermillu avammut nioqquteqarneq, nukissamik annertuumik atugalimmik suliffissuaqarfinnik aamma uuliamik ujaasinermik il.il. aggersaaneq pillugit Naalakkersuisut anguniagaannik tapersersuinissamut tunngatillugu naalakkersuisoqarfiup pisortaatut qitiusutut inissisimaffeqassaatit.
Nukissiuuteqarnermik suliassaqarfimmi – suleqatigisat nukittuut misissueqqissaartartut peqatigalugit aamma Nukissiorfiit qanimut suleqatigalugu – 2030-mi pisortat nukissiornermik pilersuinerat sapinngisamik siammasinnerpaamik nukissiorfinnit ataavartunit tunngaveqartuunissaa pillugu Naalakkersuisut anguniagaannik atuutsitsilernermut siuttuussaatit.
Suliassat pingaarnerit pingajuat tassavoq piffissamut ungasissumut nunamut namminermut ilisimatusarnermut periusissiamut, Kalaallit Nunaanni siuarsarnermik atugarissaanermillu piujuartitsisumik ineriartortitsinermik tapersersuisussamik tunngavigisassamik, Kalaallit Nunaanni ilisimatusarfiit peqatigalugit suliarinissaa.

Naalakkersuisoqarfimmi pisortap pingaarnertut akisussaaffigisai tassaapput naalakkersuisoqarfimmik ulluinnarni aqutsineq, aammalu Naalakkersuisumut siunnersuineq, ilanngullugit:

 • Naalakkersuinikkut suliariniakkat, kiisalu naalakkersuisoqarfimmi akisussaaffigisatut suliassaqarfiit iluini ineriartortitsinermik suliariniakkat atuutsilerneri
 • Naalakkersuinermi siulersuisunut aalajangiiffigisassatut tunngavigisassanik suliaqarnerit, aamma naalakkersuisut aalajangiussaannik atuutsitsilernerit, anguniagassanik naammassisassanillu tikitaqarnissanik sammisaqarluni
 • Naalakkersuisoqarfinnut, aqutsisoqarfinnut, qullersaaffigisatut immikkoortoqarfinnut, suliffeqarfinnut, sullissivinnut sulialinnullu allanut naleqqiullugu naalakkersuisoqarfiup suliassanik iluarsiisarneranik ataqatigiissaarineq. Taakkuninnga ilorraap tungaanut suleqatigiinnikkut attaveqarnernut naalakkersuisoqarfiup pisortaata maligassiuisuunissaa naatsorsuutigineqarpoq
 • Nalinginnaasutut aqutsinikkut malittarisassianik, ingerlattakkanik aamma pitsaassusissatut piumasaqaatinik atuutsitsineq. Naalakkersuisoqarfimmik siulersuineq, ilanngullugit:
 • Aaqqissuussiffimmik ineriartortitsineq, aamma pitsaasunik erseqqissunillu attaveqaqatigiinnikkut attaveqarnikkullu pissutsinik pilersitsineq
 • Naalakkersuisoqarfimmi avataanilu illua’tungerisanik pitsaasunik suleqatigiinnikkut attaveqarnernik siuarsaaneq
 • Sulisorisanik aqutsinerit ineriartortitsinerillu
 • Suliarisassanik pilersaarusiornerit isumalluutinillu atuinerit
 • Sulianik sammisatigut ineriartortitsinerit
  Naalakkersuisoqarfinnut allanut tunngatillugu naalakkersuisoqarfiup suliassanik iluarsiisarneranik akimuisutut ataqatigiissaarineq pillugu apeqqutini, kiisalu nalinginnaasumik aqutsisoqarnikkut anguniakkat malittarisassiallu pillugit apeqqutini naalakkersuisoqarfimmi pisortap Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani naalakkersuisoqarfiup pisortaa qullersaraa.

Tulluartutut atorfininniartoq attuumassutilimmik nangitsilluni ilinniagaqarsimavoq, kiisalu naalakkersuisoqarfiup akisussaaffigisatut suliassaqarfiata tamarmiusup imaluunniit taassuma ilaata iluini suliarisatut sammisatigut ilisimasaqarluni. Ilanngulugit makku ilaatigut pingaartuutinneqassapput:

 • Naalakkersuinikkut aqunneqartutut aaqqissuussiffimmi suliaqarnermik, aamma aningaasaqarnermik aqutsinermik akisussaaffeqarnermik misilittagaqarnerit
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinik nalunngisaqarluarneq aamma paasinnissimaneq
 • Kalaallit, qallunaat tuluillu oqaasiisa iluini oqaatsitigut piginnaasaqarluarneq
 • Naalakkersuisoqarfiup suliassaqarfiinik misilittagaqarlunilu paasinnissimaneq
 • Naalakkersuisut aamma Inatsisartut, kiisalu kommunit akornanni sunniivigeqatigiinnermut nalunngisaqarluarneq
 • Aqutsisoqarfimmi apeqqutinik, aamma naalagaaffimmi inatsisilerinermi sammisanik misilittagaqarneq
 • Siulersuinermik piginnaasaqarluarneq, ilanngullugit sulisorisanik ineriartortitsinernik, aamma naammassisassanik anguniagaqarluni suliassanik aaqqissuussisarnernik
 • Suliniutinik anginerusunik aqutsinissamik, ataqatigiissaarinissamik, pingaarnersiuinissamik, aamma sunniuteqartumik naammassisaqarnermik qularnaarinissamik piginnaasaqarneq
 • Isumaqatiginninniarnikkut, attaveqaqatigiinnikkut suleqatigiinnikkullu piginnaasaqarluarneq


Aaqqissuussiffik
Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 30-t missaanniipput. Naalakkersuisoqarfimmiipput Inuussutissarsiornermut immikkoortoqarfik, Uuliamut Gassimullu immikkoortoqarfik, Nukissiuuteqarnermut aamma Aningaasaqarnermut immikkoortoqarfik, qullersaaffigalugit Ilisimatusarnermut Misissueqqissaarinermullu immikkoortut. Tamakku saniatigut naalakkersuisoqarfiup pisortaanik toqqaannartumik qullersaqarfilimmik inatsisilernermik sulisut atuuffigisaat. Tamakkulu saniatigut Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik qullersaaffigisaminik marlunnik immikkoortoqarfeqarpoq, Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik, kiisalu Nukissiorfiit.
Aaqqissuussiffimmi inissisimaffiit aamma naalakkersuisoqarfiup suliassanik il.il. annertunerusumik nassuiaassutit uani takuneqarsinnaapput: www.naalakkersuisut.gl.

Atorfik atorfinitsitaanermullu atugassarisat pillugit erseqqinnerusumik ilisimatitsinerit Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfianut naalakkersuisoqarfiup pisortaani Hans-Peder Barlach Christensenimut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput, hape@nanoq.gl-ikkut imaluunniit oqarasuaat +299 34 66 30.

Pineqartoq tassaavoq suliffik pissanganarlunilu unammillernartoq, suliffittut avatangiisini savituuniittoq, aammalu suliffimmi sunngiffimmilu inuttut ineriartornermut angisuunillu misigisassaqarnissamut periarfissaqarluartoq. Naalakkersuisoqarfik aamma atorfik Nuummi namminersorlutik oqartussat qitiusumik aqutsisoqarfianiipput.

Qinnuteqaat kingusinnerpaamik ulloq 9. decembari 2019-imi

Naalakkersuisoqarfimmi pisortatut atorfik 2020-mi marsip aallartinnerani, imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalernissaa kissaatigineqarpoq.

Atorfinitsinneqartussatut toqqarneqarsinnaasut, oqaloqatigineqartussatut toqqarneqartut misilittarneqartussaassapput.
 
Atorfinitsitaanermi atugassarisat
Piffissami matumani atorfik LR 40-mut assingusumik inissisimaffilittut suussusersisaavoq/aningaasarsiatigut aalajangersimatitaavoq.
Aallaaviatigut atorfininneq isumaqatigiissutitigut atugassarisatigut pissaaq, qinnuteqartorli Kalaallit Nunaanni pisortaqarfiusumut atorfilittanut inatsisit najoqqutaralugit atorfilittaareersimappat atorfininneq atorfilittatut atugassarisatigut pissaaq.
Naalagaaffimmi atorfilittat, aamma AC-mik isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-ip aamma Aningaasaqarnermut Ministereqarfiup akornanni isumaqatigiissutaasut malillugit atorfeqartut Namminersorlutik Oqartussani atorfininnermut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngikkallarnissamut pisinnaatitaaffeqarput. Taamatuttaaq Namminersorlutik Oqartussani atorfininnermi aningaasarsiaqarani sulinngiffeqarneq pillugu qinnuteqaatinut akuersaartoqartarnissaq Naalagaaffimmi pissutsinut Ministereqarfiup kommuninut aamma nunap immikkoortuinut innersuussutigisimavaa. Sulinngiffeqarneq pillugu aalajangersakkaniipputtaaq inunnut Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsitaasut aapparisaat/inooqatigisaat.
Annertunerpaamik sulinerup nalaanik aalajangiisoqarsimannginnera, aammalu pisarissersuutinut ajunngitsorsiassanik akiliuteqartarnerit pillugit aalajangersakkat, aammalu ullut sulinngiffiit annaanerinut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinnginneri atorfimmut atuupput, sulinerullu nalaa aallaavigalugu sapaatip akunneranut nal. akunneri 40-pput.
Aningaasarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarisat, ilanngullugit atorfininnermi soraanermilu akilikkamik angalasinnaatitaanerit pigisanillu nuussaqarsinnaatitaanerit Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup isumaqatiginninniarsinnaatitaasutut suliffimmi kattuaffiata akornanni atorfininnerup nalaani isumaqatigiissut atuuttoq najoqqutaralugu pissapput.

Ineqarneq
Atorfimmut qaqugumulluunniit malittarisassiat atuuttut malillugit sulisunut inissiaq pequsersugaanngitsoq innersuussutaasinnaavoq. Inissamik attartornermut akiliut qularnaveeqqusiissullu inissiamut innersuussamut qaqugumulluunniit atuuttutut malittarisassiat malillugit akilerneqassapput. Sulisunut inissiaq atorfinitsitaanermut atasuuvoq, atorfinitsitaanerullu naanerata kingorna qimanneqassaaq.
Inissiamik attartornermut akiliut aamma inissiap qanoq issusaa inissiap pisoqaassusia, piginnittuusutut pissutsit il.il. apeqqutaallutik assigiinngiiaarsinnaapput. Atuuttuartussamik sulisunut inissiamik innersuussineq utaqqisoqarfiusinnaavoq, taamaattumillu utaqqiisaasumik inissarsisitsisoqarsinnaavoq, ilaallutik aamma najugaqaqatigiiffinni annikinnerusuni, imaluunniit akunnittarfimmi inissiani, taakkununngalu akileraarusiisoqartarpoq.
Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk