Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Børne- og Familiecenter i Nuuk søger Socialrådgiver til Krisecenter / Med Bolig /Job nr. 656/19

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Socialrådgiver til den nye bo-enhed/akut Krisecenter til kvinder, og dens børn under Børne- og Familiecenter med tiltrædelse 1. december 2019 eller efter aftale.

Den nye bo-enhed/akutte krisecenter under Børne-og Familiecenter er en ny oprettet stilling som yder hjælp til at indgår i tværfaglige samarbejde til omsorg, kommunikation, rolle, behandling og andre lignende forhold der påvirker barnets/familiens trivsel og for de voldsudsattes situation. Vi ser gerne en fleksibelt og en god fagperson omstillingsevne til at samarbejde med de øvrige kollegaer og ledende med. 

Afdelingen består p.t. af 1 behandlingsleder, familievejleder, og andre samarbejdspartnere som er under Børne- og Familiecenter. 

Stillingen der er en fuldtidsstilling og nyoprettet, har reference til nærmeste behandlingsleder og afdelingsleder.

Stillingens indhold

Vi søger en – gerne erfaren – Socialrådgiver til at varetage en række opgaver herunder:

 • Yde rådgivning og vejledning til forældre
 • Deltage i forpligtende tværfagligt samarbejde
 • Udføre behandlingsplaner og opfølgning af dette
 • Iværksætte netværksmøder
 • Holde sig løbende orienteret om gældende lovgivning og støtteforanstaltninger, hvor det enkelte families behov kan dækkes, herunder tæt og løbende opfølgning med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Yde koordinerende sags arbejde i behandlingen
 • Støtte og vejlede i forhold til omsorg, kommunikation, roller og andre lignende forhold der påvirker barnets og familiens trivsel
 • Foretage samtaleforløb med familier
 • Deltage i tværfaglig behandlingsplanlægning på baggrund af observation og analyse
 • Indgå i et tværfagligt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Bidrage til og engagere sig i behandlerteamet og være en aktiv del af udviklingen af behandlingsarbejdet
 • Andre opgaver efter aftale med behandlingslederen og med afdelingslederen i Børne- og Familiecenter.

Forventninger til ansøgere

 • Uddannet socialrådgiver eller rådgivningsassistent
 • Har relevant erfaring fra det pædagogiske og/eller sociale område
 • Er god til at samarbejde interne og ekstern
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på arbejdsopgaverne
 • Besidder empati og har god indføling med mennesker
 • Har samarbejdsevner og tålmodighed
 • Har et positivt menneskesyn og lyst og evne til at fokusere på resurserne
 • Kan motivere og hjælpe mennesker med at forstå sig selv
 • Er åben og kan acceptere menneskers forskellighed
 • Kan være autentisk og tør sætte sig selv på spil
 • Har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling
 • Er indstillet på løbende at udvikle dig i dit arbejde

Vi lægger desuden vægt på

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Har flair for tal
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Ansøgningsfrist: 8. novemver 2019
Tiltrædelse: 1. december 2019 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Grethe Siegstad
Telefon: +299 366113
Mobil: +299 582996
Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning