Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Børne- og Familiecenter i Nuuk søger Familievejledere / Med bolig / Job. nr. 655/19

Har du stor interesse i at arbejde med sårbare familier? Og har du forståelse for vigtigheden i at arbejde med anerkendende pædagogik med udgangspunkt i kontakt med familier? Kan du undersøge og beskrive med udgangspunkt i faste og strukturerede rutiner og har du viden i forhold til hvilke behov der danner grundlag for det socialpædagogiske arbejde?

Hvis du kan sige ja til disse spørgsmål, er du måske den familievejleder vi har behov for!

Som familievejleder ved Børne- og Familiecenteret i Nuuk vil du blive del af en velfungerende og stabil arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt, og vil være i det daglige arbejde med familiebehandling samt foretage socialfaglige og pædagogiske tiltag i forhold til sårbare familier.

Stillingerne:

Familievejleder til Ivaaq, tidlig indsats

Vi søger Familievejleder til Ivaaq, et tilbud under Tidlig Indsats, som retter sig mod unge familier og gravide, der har brug for at forbedre deres forældreevne. Tidlig Indsats er en del af et landsdækkende indsatsområde, der baserer sig på samarbejde mellem sundhedsvæsen og kommune. Som familievejleder vil du få mulighed for at være med til at præge det Ivaaq i fællesskab med behandlingsleder og kolleger.

Familievejledere til Børne- og Familiecenter

Vi søger Familievejledere til Børne- og Familiecenteret i Nuuk ansvaret for familiebehandlinger og socialpædagogiske tiltag i forhold til socialt belastede familier. Vores primære arbejde at forebygge mistrivsel i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi udfører vores arbejde ved at koordinere med deltagelse af hele familier og med udgangspunkt i ressourcer samt interne og eksterne muligheder for familier.

Familievejlederen vil være tilknyttet Børne- og Familiecenteret i Nuuk.

I Kommuneqarfik Sermersooq er vores primære arbejde at forebygge misrøgt af børn. Vi involverer alle familiemedlemmer i vores arbejde med udgangspunkt i strukturerede rammer, hvilket indebærer at familiens aktuelle situation og ressourcer er i centrum.

Om os:

Børne- og Familiecenteret kører med henblik på at styrke, forebygge og støtte familier med pyskiske og personlige problemstillinger. Børne- og familiecenteret behandler med udgangsppunkt i hele familier ligesom centeret arbejder med struktureret grundlag, det betyder, at hele netværket for familien bliver involveret, også arbejder vi med enkelte familiers stærke sider og metoder i centrum.

Ivaaq henvender sig til gravide familier med småbørn som har behov for kompetenceløft og støtte. Udgangspunktet i dette er at give familier behandling med børnenes vilkår og udvikling i centrum. Derudover, at arbejde med styrkelse af forældrenes kontakt til børnene er centralt i vores daglige arbejde derudover støtter vi familierne i at skabe tryg og struktureret hver dag.

Som familievejleder vil du arbejde med udvikling af familier i samarbejde med behandlingslederleder og personalet.

Om stillingen:

Opgaverne vil blandt andet være følgende:

 • Føre daglig observation med familiernes indbyrdes kontakt og adfærd og skal kunne uddybe det du observerer
 • Arbejde med socialpædagogik og omsorg med udgangspunkt i formulerede behandlingsplaner
 • Omsorg, kontakt, personlig situation og andre lignende forhold som har indflydelse på barnets og familiens vilkår
 • Støtte i behandling med udgangspunkt i pædagogik og omsorg
 • Støtte til barn med udgangspunkt i behov f.eks. i daginstitutionen
 • Støtte i forhold til at familien får et en god kontakt f.eks. ved brug af udstyr som legetøj
 • Støtte til forældres opdragelse med anerkendende tilgang
 • Tværfagligt samarbejde i forhold til enkelte forældre og familie
 • Hjælp i forhold til familien med udgangspunkt i målsætninger som familien selv har formuleret
 • Etablering af kontakt til børn og søskende
 • Være daglig kontaktperson for familien
 • Samarbejde i forhold til levering til behandlerteamet samt samarbejde i forhold til udvikling af behandlingstilbud og indfrielse af denne
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for børnenes gruppeterapi samt deltagelse under disse
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for de voksnes gruppeterapi samt deltagelse under disse
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for fælles aktiviteter samt deltagelse under disse

Hvem søger vi:

 • Du er uddannet enten pædagog, sundhedsassistent, socialhjælper, småbørnskonsulent eller andet relevant socialfagligt uddannelse
 • Du har videreuddannet dig til småbørnskonsulent, dog ingen krav
 • At du har erfaring med pædagogisk eller socialfagligt relevant arbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er god til at strukturere og har overblik, koordinere, planlægge og en systematisk arbejdsgang
 • Du har empati og evne til at forstå andre mennesker
 • Du evner at samarbejde og er tålmodige
 • Du har et godt menneskesyn og har viljen og evnen til at have ressourcerne i centrum
 • Du kan motivere og hjælpe andre til at få selvindsigt
 • Du er åbne og accepterer mangfoldighed
 • Du evner at være ærlige og evner også at udvise mod
 • Du har mod til at arbejde i en organisation, der udvikler sig løbende
 • Du er klar til løbende faglig udvikling i forhold til arbejde
 • Du har viden i forhold hvilke konsekvenser der kan gøre sig gældende hos en familie, der har gennemlivet traumatiske oplevelser og i forhold til hvilke konsekvenser dette kan have for børns udvikling derudover har I viden om kommunikation samt interesse for dette fagområde

Kravene er store og hvis behandlingen skal indfri sit virkeområde effektivt er det nødvendigt at du er fleksibel og at du evner at tilpasse dig med udgangspunkt i de mange forhold der opstår på dit arbejdsområde. Dette gælder også internt i og i forhold til behandlingen.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Du vil blive lært op af dine kolleger.
 • Selvstændigt arbejde.

Straffe- og børneattest
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Aften og weekendvagter skal påregnes.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

 

Ansøgningsfrist: 8. November 2019
Tiltrædelse: 1. december eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Fung. afdelingsleder Annette Broberg
Telefon: +299 366123
Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning