Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

IT-chef søges til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Brænder du for it og udvikling? Er du ambitiøs og har du IT-værktøjerne i orden? Så vil vi gerne høre fra dig!
Til ansættelse 1. januar 2020 eller efter aftale søges en IT-chef til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse med fysisk placering på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
Sundhedsvæsenet har det seneste par år fokuseret IT indsatsen omkring den kliniske IT-understøttelse, og har indgået nære samarbejdsaftaler med leverandører og offentlige instanser omkring it og data, med henblik på effektivt samarbejde. IT-driften er outsourced til flere leverandører, men der er et tæt samarbejde, og Sundhedsvæsenet IT-afdeling består således både af teknikere, supportere og projektledere. Vi er i øjeblikket i gang med en indkøbsproces vedr. driften, så første store projekt som IT-chef bliver, at sikre transitionen til ny en leverandør og etablere de nødvendige styringsmæssige processer, der får samarbejdet til at fungere i praksis. Endvidere er det ambitionen at den interne support på kliniske systemer samt strategiske udvikling heraf kommer ind under IT-afdelingen i løbet af 2020. Vores nye IT-chef bliver således omdrejningspunkt for både klassisk IT-drift og klinisk IT.

Om stillingen
Som IT-chef refererer du til Sundhedsledelsen, og har det overordnede ansvar for Sundhedsvæsenets it. Du bliver ansvarlig for ledelse af en IT-afdeling på 5 personer, IT-budget, styring af leverandører, samt sikring af en stabil og sikker IT-drift. IT-chefen har det samlede strategiske ansvar for IT-området, og du vil derfor løbende agere rådgiver for Sundhedsledelsen og sparringspartner for øvrige tiltag, og deltager derfor naturligt i en række styregrupper. Du er i tæt kontakt med den øvrige administrative og kliniske ledelse, hvor du er det naturlige omdrejningspunkt i at sikre sammenhængen med it på tværs af organisationen, IT-governance og det generelle samarbejde mellem IT og øvrige områder i Sundhed.
 
Udover ovenstående får du ansvaret for:

  • at sikre videreudvikling af samarbejdet med leverandører
  • kontraktindgåelse med samarbejdspartnere inden for IT-området samt opfølgning på disse herunder licensaftaler og dataudvekslingsaftaler
  • at sikre, at de rette forbedrings- og udviklingstiltag igangsættes og gennemføres
  • projektledelse af udviklingsprojekter
  • udvikling af det klinisk IT-område herunder telemedicin
  • at få enderne til at hænge sammen og prioritere indsatsområderne

 
Kvalifikationer
Der er et stort udviklingspotentiale i Sundheds-IT. Fundamentet for realisering af potentialet kræver god ledelse og operationel styring af processer inden for disciplinerne IT-strategi, IT-drift, projektledelse og informationssikkerhed. Vi forventer derfor, at du har en relevant længerevarende uddannelse, samt flere års solid praktisk erfaring med alle nævnte områder, og meget gerne erfaring med IT-governance og implementering af ITIL processer. Derudover kræver stillingen en grundlæggende teknisk forståelse, så du er i stand til at sparre og projektudvikle med de valgte leverandører, samt viden indenfor indgåelse af IT-kontrakter.
 
Du skal kunne navigere i en politisk styret organisation, og i de geografiske og ressourcemæssige udfordringer der er, ved at drive Sundhedsvæsenet i Grønland. Da Sundhedsvæsenet i Grønland er mangfoldig hvad angår kultur og nationaliteter, er det vigtigt, at du er åbensindet og kan lede med respekt for forskellighed.
 
Personligt er du er engageret, har gennemslagskraft og kan gå i dialog på alle niveauer i og udenfor organisationen. Du er opsøgende og lyttende, er i stand til at prioritere, og er stærk i din kommunikation både i forhold til leverandører, dine kollegaer og klinikerne. Vi forventer, at du kan sætte dig ind i klinikernes dagligdag, og de udfordringer man arbejder med som klinikker i det grønlandske sundhedsvæsen. Viden om sundhedssektoren og ajourført viden om Sundheds-IT vil således være en fordel.
 
Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Malene M. Nielsen på telefon +299 483501 eller pr. mail mamn@peqqik.gl
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er mandag den 21. oktober 2019
 
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning