Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Spændende kontorchefstilling i Bygningsmyndigheden

Vil du være med til at udvikle og realisere Selvstyrets bygge- og anlægssektors visioner, og være med til at sikre innovation for effektivisering af byggeri og anlæg til glæde og gavn for vort land?

Vi søger en engageret og erfaren kontorchef for udvikling og innovation til Bygningsmyndigheden pr. 1. oktober 2019, eller snarest efter aftale.

Bygningsmyndigheden varetager Selvstyrets overordnede målsætninger med hensyn til innovation og udvikling, samt effektivisering af byggeret. Tillige varetager Bygningsmyndigheden centrale opgaver og bestemmelser om opførelse, konstruktion og indretnings af bygningsværker og andre anlæg, samt bygherrefunktion af Selvstyrets boligbyggeri.

Som kontorchef for udvikling og innovation i Bygningsmyndigheden, indgår du i departementets ledergruppe.

Vi tilbyder
Arbejdet i Bygningsmyndigheden foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling.

• En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
• Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
• Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger
• Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse

Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Arbejdsområder
Som kontorchef i Bygningsmyndigheden vil du primært beskæftige dig med overordnet projektstyring af byggeprojekter, udvikling og implementering af diverse indsatser og forskrifter indenfor det offentlige byggeri. Herudover vil du bistå med overordnet rådgivning for Selvstyrets øvrige fagdepartementer og institutioner.
 

 • Bidrage til rådgivning af Naalakkersuisoq og departementschef om anlægstekniske forhold
 • Bidrage til udarbejdelse af den årlige finanslov samt tillægsbevillinger
 • Innovation og udvikling af nye anlægs og byggekoncepter, herunder materialer
 • Udvikling og implementering af tværfaglige indsatser omkring nye byggemetoder
 • Supervision og videreudvikling af det digitale byggeri
 • Projekt- / kontraktstyring
 • Risikovurderinger og risikostyring
 • Styring af eksterne rådgiver på konkrete projekter
 • Deltagelse i tværdepartementale arbejdsgrupper omkring anlægstekniske forhold
 • Styring, disponering og kontrol af departementets anlægsbevillinger og budgetopfølgning
 • Koordinering og udarbejdelse af sager til Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Besvarelse af henvendelser, fra såvel private som offentlige, herunder høringer
 • Diverse ad hoc opgaver inden for departementsområdets samlede arbejdsområde


I Bygningsmyndigheden vil du blive mødt med alsidige opgaver, hvor samarbejde og fleksibilitet på tværs af opgaver er en forudsætning, som vil spejle sig i din daglige dag.

Den rette kandidat
Den rette kandidat har en relevant teknisk uddannelse og kendskab til det offentlige bygge- og anlægssektor, samt relevant faglig erfaring på minimum 10 år.
 

 • Har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation
 • Har kendskab til og erfaring med projektstyring af offentlige bygge- og anlægsprojekter, herunder økonomistyring
 • Har erfaring med udvikling og implementering af nye anlægs og byggekoncepter
 • Har kendskab og erfaring med til det digitale byggeri og Byggeweb
 • Har kendskab og erfaring med til Selvstyrets økonomisystem, XAL og herunder Time/Sag
 • Erfaring med fjernledelse
 • Bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang
 • Har gennemslagskraft
 • Er loyal, positiv og god til at tilpasse dig et dynamisk arbejdsmiljø
 • Er initiativrig og kan samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt
 • Er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt
 • Er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde

Du vil opleve, at der stilles store krav til dig og dine kompetencer i stillingen. Udover et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du balancerer mellem et bredt overblik og en forståelse for detalje, kan se fordelene ved et mix af selvstændighed og sammenskabelse, samt at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din – til tider hektiske – arbejdsdag.

Det er et krav at du har et indgående kendskab til det grønlandske sprog og samfund, samt at du er velorienteret om de overordnede politiske målsætninger.

Du har gode samarbejdsevner i det uformelle miljø, og er i stand til at lede og kommunikere på alle niveauer. Det er en fordel, at du er kvalitetsbevidst og kan anskue komplicerede problemstillinger på konstruktiv vis. Stillingen kræver, at du er fleksibel og i perioder er indstillet på at yde en ekstraordinær arbejdsindsats.

Vigtigst er det, at du har lysten til at gøre en forskel og bidrage positivt til vores arbejde med det offentlige byggeri. Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag idéerne.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingsindhold kan indhentes hos Afdelingschef Embla Kristjánsdóttir, emki@nanoq.gl.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36. Lønnen i (LR 36) udgør med faste løndele: 21. januar 2016 kr. 45.393,59 pr. md. og årligt kr. 544.723


Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning