Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig til Børnehjemmet Sarliaq

Stillingen ønskes besat snarest eller efter nærmere aftale.
 
Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution for anbragte børn og unge beliggende i Ilulissat, Grønland. Der er plads til i alt 20 børn og unge i aldersgruppen 0- 18 år fordelt på 3 forskellige afdelinger. Opdelingen sker som oftest i forhold til alder. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og eller misbrug og kommer fra hele Grønland.
På Sarliaq arbejder vi med relationspædagogik i et anerkendende perspektiv, meget struktureret miljø og fokuserer på at have en anerkendende tilgang til børnene og de unge. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Kontorfuldmægtigens primære opgaver:

 • Varetagelse af institutionens regnskabsmæssige funktioner i samarbejde med ledelsen.
 • Indrapportering af medarbejdernes 14-dages og månedsløn.
 • Fordeling af indkommet post samt pasning af institutionens telefonomstilling.
 • Journaliserings- og arkiveringsopgaver
 • Forefaldende sekretæropgaver for ledelsen, herunder mindre oversættelsesopgaver kontorfuldmægtigen refererer til forstanderen/souschefen

Vi forventer at du:

 • Har gode samarbejdsevner i forhold til kolleger, beboere og eksterne samarbejdspartnere
 • Har erfaring fra lignende arbejde
 • Er en erfaren PC-bruger og god til både Iris /XAL, Word og Excel
 • Har et solidt overblik, er serviceminded og er god til ar arbejde selvstændigt.
 • Er god til at formulere dig skriftligt

Vi tilbyder:

 • Et spændende, udfordrende, alsidigt og ikke mindst krævende job
 • Stor indflydelse på tilrettelægningen af arbejdsopgaverne
 • En arbejdsplads i rivende udvikling og gode muligheder for indflydelse.
 • Der kan tilbydes personalebolig og tiltrædelsesrejse efter gældende regler.

Yderligere oplysninger samt ansvars- og kompetencebeskrivelse kan fås ved henvendelse til Forstander Inunnguaq Fleischer if@sarliaq.gl
Du kan også ringe på Sarliaqs telefonnummer +299 94 65 01 eller +299 94 65 00

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning