Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Sagsbehandler for børn og unge/familieområdet i Avannaata Kommunia i Upernavik

Avannaata Kommunia opslår hermed stilling som Sagsbehandler for børn og Unge- familieområdet ved socialafdelingen i Avannaata Kommunia i Upernavik til besættelse  pr. 1. oktober 2019 eller efter nærmere aftale.

 

Du vil indgå i team med andre sagsbehandlere på børn og unge- familieområdet og i offentlig hjælp områder i socialafdelingerne. Den nærmeste foresatte til sagsbehandler er Afdelingslederen for Socialforvaltningen.

 

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Aktiv tilsyn på de forhold børn lever under i kommunen samt sagsbehandle underretninger om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp.
 • Modtage henvendelser, foretage samtaler og yde rådgivning, der vedrører børn og unge og deres familier.
 • Vurdering af hjælpeforanstaltninger på børneområdet i henhold til de gældende lovgivninger – herunder tildeling af hjælpeforanstaltninger.
 • Udøve tilsyn og sagsbehandling af børn som er anbragt på døgninstitutioner eller efterskoleophold uden for kommunen, og opretholdelse af kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn.
 • Udarbejde indstillinger til teammøder, tværfaglige møder og ansøgninger til Socialudvalget og behandler sagerne iht. de indstillinger, som er truffet på tværfagligtsamarbejdsudvalgsmødet og i henhold til de afgørelser som er truffet af Socialudvalget. 
 • Er sparringspartner for medarbejdere i bydgefilialer angående spørgsmål på børn-og unge samt familie området
 • Så vidt muligt afløser  for andre medarbejdere på børn-og unge samt familie området ved behov i afdelingen.
 • Deltager i den lokale socialvagtordning.
 • Lave ad hoc opgaver.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiveruddannelse.
 • Har vilje og interesse for at tage faglige kurser og relevante videreuddannelsesforløb.
 • Erfaring med sagsbehandling på børneområdet.
 • Er god til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.
 • Er god til at efterleve organisationens-og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds-og samarbejdsindsats som sagsbehandler i Socialforvaltningen.
 • Har erfaring med at etablere et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde eller tværsektorelt.
 • Er foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.
 • Er psykisk robust og god til at håndtere konlifkter.
 • Er systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevist.
 • Er stabil og omhyggeligt.

 

Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet af sagbehandling herunder undersøgelser og valg af hensigstmæssige hjælpeforanstaltninger iht. Børn-og unge samt familieområdet.

 

Målet på langt sigt  er, at bidrage til reduktion af især grove tilfælde af omsorgssvigt af børn og unge, psykisk og fysisk vold, herunder seksuelle krænkelser, samt styrke forældrenes forældreevne.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stilling ikke anvises personalebolig.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder Norma Kristensen på telefon 38 79 11, eller pr. mail: nokr@avannaata.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 16. september 2019.

 

Ansøgninger bedes fremsendt til følgende adresse:

 

Avannaata Kommunia

Att. HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

 

Eller e-mail: hr@avannaata.gl