Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Analytikere til Infrastrukturafdelingen

Har du et højt fagligt niveau og erfaringer med økonomiske og samfundsmæssige analyser? Har du et ønske om at arbejde med problemstillinger i krydsfeltet mellem politik og analyser? Så kan vi tilbyde dig spændende og udfordrende job i afdelingen for Infrastruktur 

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og der er travlt i infrastrukturafdelingen. Derfor opretter vi to nye stillinger som analytikere i afdelingen.

Stillingsbeskrivelse
Infrastrukturafdelingen hører under Departementet for Boliger og Infrastruktur og udgør én af fire afdelinger i Departementet.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen inden for alt ”til lands, til vands og i luften”, og er således ansvarlig for områderne søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Vi er en lille afdeling, der favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt og hvor en velfungerende infrastruktur er helt essentiel.

Infrastrukturafdelingens opgaveportefølje har meget stor politisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.

Om dig

  • Relevant faglig uddannelse på kandidat niveau,
  • har stærke analytiske og gerne økonomiske kompetencer og har erfaringer med at udarbejde analyser
  • politisk tæft og en god procesforståelse
  • gode formuleringsevner og kan formidle svært stof på en let tilgængelig måde
  • har lyst til at indgå i et lille team med andre velfunderede og engagerede kolleger.
  • har et godt humør og trives i et uhøjtideligt arbejdsmiljø.


Det er en fordel, hvis du har indsigt i ét eller flere af afdelingens områder.

Arbejdet foregår i et travlt og fagligt udfordrende miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, vi kan være stolte af.

Din opgave vil primært bestå i at sparre og udarbejde sammenhængende analyser på tværs af afdelingens fagområder, og derigennem sikre en tværgående sammentænkning af Grønlands infrastruktur. Du vil således både skulle inddrage bl.a. anlægsøkonomi- og teknik, passagerstrøms analyser og fragtforhold samt have et skarpt øje for optimeringspotentialer i eksisterende strukturer. Afdelingen er sammensat af fagspecialister fordelt på områderne luftfart, søfart, havne, tele og post, færdsel samt passagerbefordring, og din opgave bliver at indgå i arbejdet på tværs af alle disse områder.

Omgangstonen er god og uformel, og hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Vi glæder os til at høre fra dig, og stiller os gerne til rådighed med viden om det at arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og om vores gode arbejdsplads.

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på www.nanoq.gl.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For den rette kvalificerede kandidat med flere års erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Louise Restorff Jacobsen loja@nanoq.gl Tel. 346909

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning