Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Økonomi- og Personalestyrelsen søger Kontorchef til Lønservice

Har du lyst til at stå i spidsen for et lønkontor i udvikling og har du erfaring med regnskabsarbejde inden for lønområdet? Så er du måske vores nye Kontorchef.

Lønservice, som er en del af Personalekontoret, består af kontoret for månedsløn med 6 medarbejdere og 1 afdelingsleder samt kontoret for timeløn med fire medarbejdere.
Du vil komme til at danne tæt ledelsesmæssigt parløb med Kontorchefen i kontoret for controlling samt deltagelse i den samlede afdelingsledelse sammen med Personalechefen og tre Kontorchefer.
Kontorchefen refererer til Personalechefen.
Lønkontoret har et omfattende samarbejde med alle enheder i Grønlands Selvstyre. Stillingen som kontorchef i Lønkontoret er derfor et udfordrende job og stiller krav om både fokus og systematik samt evnen til at optimere eget arbejdsområde i forhold til de øvrige områder i personaleafdelingen.
Dine ansvarsopgaver vil være:

 • Personaleledelse og faglig ledelse
 • Ansvar for den daglige drift i kontorerne for måneds- og timeløn
 • Udvikling af interne arbejdsgange og processer
 • Sikring af kvalitet i Lønkontorets produktion
 • Medarbejderudvikling og trivsel
 • Effektiv løsning af kontorets kerneopgaver
 • Sikring af god kontakt og et højt niveau af tilfredshed blandt interne og eksterne kunder

Vi forventer, at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:
Faglige kvalifikationer:

 • Du har en relevant faglig uddannelse og erfaring
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har erfaring inden for det personaleadministrative område
 • Du har erfaring med regelsættet for regnskab og lønområdet inden for den offentlige forvaltning
 • Du har kendskab til Grønlands Selvstyres lønsystem
 • Gerne erfaring med pivottabeller

Personlige kompetencer:

 • Du er tålmodig og formår, at opmuntre til et højt præstationsniveau hos dine medarbejdere
 • Du er robust og kan arbejde under pres
 • Du formår, at skabe en kultur baseret på strategisk kompetence og inspirere andre til at tænkte langsigtet og afsøge muligheder, der kan danne basis for fremtidig udvikling
 • Du arbejder systematisk og lægger vægt på ansvarlighed, kvalitet og struktur i arbejdet
 • Du er positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere organisationen omkring dig
 • Du behersker det grønlandske sprog i skrift og tale
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation.

Om os:
Lønservice er ansvarlig for, at lønnen til alle ansatte indenfor Grønlands Selvstyre og er organisatorisk placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen under Finansdepartementet.
På lønkontoret har vi en uformel tone og vi griner ofte sammen. Vi sætter stor pris på den gode stemning og det kollegiale sammenhold, på trods af til tider travle perioder.
Vi tilbyder:
Du vil få gode muligheder for at udvikle dit lederskab gennem Centraladministrationens mange lederudviklingstilbud og samtidig styrke din faglighed indenfor lønbogholderi og det personaleadministrative område.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36. Lønnen i (LR 36) udgør med faste løndele: 1. april 2018 kr. 45.782,72 pr.md. og årligt kr. 573.392,64
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 80 timer i kvartalet. Bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.
Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Personalechef Rikke Skram-Skuldbøl - mail: risk@nanoq.gl eller telefon: +299 346429.
Ansøgere må være forberedt på, at gennemgå et testforløb.

Tiltrædelse:
1.oktober 2019 eller efter nærmere aftale
Ansøgningsfrist:
25. august 2019
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.
ASA vil være kendt for at frigøre samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.


Vi har 3 nøgleord, som er med til at beskrive vores værdier:
Ansvar: Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og vores kunder.
Samarbejde: Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder.
Omsorg: Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.
 
Vi vil være anerkendt for at:

 • Være helhedsorienterede
 • Skabe enkle løsninger
 • Skabe tillid

 
 
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning