Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

2 Adjunkter med ph.d.-forløb inden for hhv. grønlandsk og naturfag ved Institut for Læring, Grønlands Universitet

Der opslås to stillinger som Adjunkt med ph.d.-forløb inden for hhv. grønlandsk, naturfag og engelsk ved Institut for Læring, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet for en periode af indtil 6 år.

Stillingen er en kombinations-stilling, som indebærer undervisningsforpligtelse sideløbende med ph.d.-uddannelsen. Det er en forudsætning for ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb, at gældende forudsætninger for indskrivning til ph.d.-studiet er opfyldt.
Undervisningen foregår primært på Institut for Læring, men der vil også forekomme undervisning ved andre relevante uddannelser på Ilisimatusarfik.

Ph.d.-uddannelsen består af følgende elementer: Gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt under vejledning og udarbejdelse af en afhandling på baggrund af ph.d.-projektet; deltagelse i kurser svarende til 30 ECTS point; undervisning og anden form for vidensformidling; deltagelse i Ilisimatusarfiks forskningsmiljøer; ophold på udenlandske forskningsinstitutioner.

Vurderingskriterier
Ansøgningerne bedømmes ud fra en helhedsvurdering, hvori følgende vurderingskriterier indgår:   

 • Ansøgerens faglige kvalifikationer, herunder karaktergennemsnit
 • Ph.d.-projektets faglige kvalitet, herunder velbeskrevet formål og metode
 • Den samlede organisering og ledelse af ph.d.-projektet, således at der sikres et højt fagligt og internationalt niveau
 • Projektets betydning for vidensopbygning i Grønland og Arktis
 • Der stilles endvidere krav om dokumentation for forskningsfaglig tilknytning til eksisterende grønlandske forskningsmiljøer.

Ansøgere forventes desuden at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige/humanistiske/sundhedsfaglige problemstillinger i Grønland og Arktis, lige som forskningserfaring inden for Grønland og Arktis vil være en fordel.

Krav til ansøgningen
Ansøgningen og alle bilag skal samles i én pdf-fil. En ansøgning i flere filer vil ikke blive accepteret.
Ansøgningen skal indeholde udfyldt ansøgningsskema om ph.d.-studium: Blanketten hentes på http://da.uni.gl/uddannelse/phd.aspx
Vær opmærksom på, at CV skal indeholde oplysninger om:

 • Uddannelse
 • Nuværende og seneste ansættelser
 • Videnskabelige kvalifikationer

Publikationsliste for hovedvejleder skal indeholde:
Referencer til publikationer af særlig relevans for ph.d.-projektet fra indeværende og forudgående 4 år. (Publikationerne skal ikke indsendes).

Budgettet skal være detaljeret og overskueligt, og indeholde projektets samlede udgifter, herunder:

 • Lønudgifter
 • Budgettering af nødvendig rejseaktivitet.


Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Ansøgninger behandles på det foreliggende grundlag. Det betyder, at der efter ansøgningsfristen og under sagens behandling ikke indhentes yderligere oplysninger hos ansøger – heller ikke i tilfælde af, at ansøgningen ikke er komplet i henhold til de krav, som er oplistet i stillingsopslaget. Der kan ikke indsendes supplerende materiale efter ansøgningsfristen.

Relevante oplysninger om ph.d.-studiet kan findes i Ilisimatusarfiks retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
Ilisimatusarfik blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik har fire institutter: Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser. 

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.
Ved Ilisimatusarfik kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

Yderligere oplysninger og fremsendelse af ansøgning
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Britta Lohmann på +299 38 57 02.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og JournalistikLøn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning