Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Miljø- og Beredskabsafdelingen

Miljø- og Beredskabsafdelingen søger en dygtig og engageret medarbejder med gode generalist egenskaber til at bidrage til et grønnere Grønland.
 
Kort om arbejdsstedet
Du vil komme til at være en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som er en del af Departementet for Natur og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling. 

Miljø- og Beredskabsafdelingen har ansvaret for en række sagsområder herunder affald, drikkevand, kystnært havmiljø, spildevand, VVM, emballage, særligt forurenende virksomheder og beredskab. Afdelingen har endvidere ansvaret for forvaltningen af en række internationale aftaler omkring miljøbeskyttelse. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 12 AC-fuldmægtige.
 
Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

Dine arbejdsopgaver
Du kan forvente en spændende hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne. Vi forventer at du blandt andet kommer til at arbejde med rammer for gode affaldsløsninger, herunder fokus på plastikproblematikken og cirkulær økonomi.
Arbejdet indebærer samarbejde med andre afdelinger i departementet og andre myndigheder i Selvstyret samt eksterne samarbejdspartnere.
 
Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af notater, politiske oplæg og politiske budskaber
 • Koordinering af høringer på tværs af ressortområder i Selvstyret
 • Udarbejdelse og revision af love, bekendtgørelser og retningslinjer
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Rådgivning og vejledning af kommuner og virksomheder
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Ledelsesbetjening

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen, og du vil kunne få opgaver inden for hele miljøområdet. Afhængigt af din uddannelse, baggrund og interesse, vil du kunne få opgaver inden for f.eks. affaldsløsninger, drikkevand, havmiljø, olieberedskab, VVM, særligt forurenende virksomheder, spildevand, emballage og affald.

Vores forventninger
Vi ser gerne, at du har:

 • En videregående akademisk uddannelse, eller anden relevant faglig baggrund
 • Interesse for og viden om miljøområdet generelt
 • Erfaring med projektstyring, herunder økonomi eller budgetopfølgning
 • Erfaring fra en politisk styret organisation 
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed.
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften. 
 • Gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk

Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon (+ 299) 34 54 65 

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 15. august 2019
Tiltrædelsesdato er 1. oktober 2019 eller snarest muligt
Samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning