Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Arkivar - Grønlands nyere historie

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (herefter forkortet som NKA) søger en akademisk medarbejder som arkivar til ansættelse pr. 1. september 2019 eller snarest herefter efter nærmere aftale.

Arkivaren skal gennem tilrettelæggelsen af sit arbejde og gennem samarbejde med internt med de øvrige arkivarer og eksternt med myndighederne virke for at opfylde formålsparagraffen i Inatsisartutloven om arkivvæsen gennem følgende arbejdsopgaver:
 

  • bevare rutinemæssige forespørgsler fra offentlige myndigheder om arkivering og arkivforhold
  • modtage og behandle afleveringer fra offentlige institutioner såvel som fra private
  • kunne vejlede i og føre tilsyn med registrering og ordning af arkivalier
  • kunne vejlede i og føre de lovpligtige tilsyn med journaliserings- og arkiveringspraksis hos offentlige institutioner og myndigheder


Arkivaren har ansvar for særområdet ’20. århundredes historie og private samlinger’. Dette særområde omfatter følgende opgaver:

  • hjælpe, bistå og vejlede forskere og andre, der ønsker at benytte arkivets samlinger indenfor arkivarens særområde
  • besvarelse rutinemæssige forespørgsler fra brugere
  • udføre forskning indenfor særområdet, fortrinsvis baseret på arkivets og museets samlinger. Til dette arbejde råder arkivaren over 2/7 af sin samlede arbejdstid, ekskl. rådighedstimerne
  • formidling af samlinger og forskning, herunder også i større formidlingsprojekter i samarbejde med NKAs øvrige arkivarer og inspektører
  • At udforme en strategi for indsamling, registrering og tilgængeliggørelse af privatarkiver

Arkivaren indgår på lige fod med det øvrige videnskabelige personale i fastlæggelsen af principperne for institutionens arbejdsform/-grundlag og dens videnskabelige arbejdspro­grammer.

Arkivaren har pligt til at holde sig orienteret indenfor fagområdet og skal ved egen indsats, deltage i kurser og konferencer og holde kontakt til kolleger for kontinuerligt at udvikle sin faglighed.

Arkivaren skal søge at skabe og holde kontakt med andre arkiver og fagfæller i Grønland, Danmark og udlandet.

Arkivarens nærmeste overordnede er arkivlederen.

Arkivarstillingen, som ønskes besat med en kandidat/Ph.D, er en heltidsstilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Magisterforening for akademisk ansatte i Grønland. Der anvises ikke bolig i tilknytning til ansættelsen.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere relevant beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser skal vedhæftes.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2019.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning