Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

Nuussuup atuarfia søger 4 lærer / Job nr. 380/19

Nuussuup Atuarfia i Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq har brug for 4 lærer til ansættelse pr. 1. august 2019.

Om Nuussuup Atuarfia
Nuussuup Atuarfia er en trinopdelt skole med 314 elever i 1.-10. klasse og med en dynamisk og engageret lærerstab på 51 undervisere. Skolen er to-sporet med 25 klasser fordelt på 17 normalklasser og 8 specialklasser. Der er tæt samarbejde mellem skolens ledelse, trinledere, skolens bestyrelse og pædagogisk råd, ligesom der er et godt og konstruktivt forældresamarbejde.
Skolens konkrete indsatsområder i skoleåret 2018-19 er: Implementering af virksomhedsplan, forældresamarbejde og stærkt teamsamarbejde.                                                       Hvis du gerne vil læse skolens virksomhedsplan så kan vi gerne sende den til dig.

Vi søger 4 lærere:
Lærer nr. 1
Lærer skal arbejde under trin 2 og trin 3 hvor læreren skal undervise: 7.a dansk, 7.b dansk, 8.a engelsk, 8.b dansk, 8.b engelsk. Læreren skal også være fagvejleder i faget dansk.
Lærer nr. 2: Lærer skal arbejde under trin 2 hvor læreren skal være klasselærer for 4.a og undervise dem i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, samfundsfag, religion og personlig udvikling. Læreren skal også undervise 5.a i fagene engelsk og religion.
Lærer nr. 3Lærer skal have specialklassen 2.-6. SN sammen med en anden lærer og skal have 25 lektioner om ugen.
Lærer nr. 4: Lærer skal have specialklassen HD3 på Heldagsskolen med 28 lektioner om ugen.

Vi forventer at du:

 • Er seminarieuddannet lærer eller tilsvarende
 • Du er en god klasserumsleder
 • Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende
 • Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer
 • Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
 • o   Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole

Vi kan tilbyde dig:

 • et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den gældende folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet
 • god opbakning som ny lærer på skolen
 • gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
 • gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Kontakt:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fg. Skoleinspektør Johan Bidstrup
Telefon: (+299) 36 64 01
E-mail: johb@sermersooq.gl                    

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 380/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.                                                                                  

 

Ansøgningsfrist: 28. juni 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Johan Bidstrup
Telefon: +299 366402
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning