Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

Kollegiepædagog

Udadvendt og struktureret kollegiepædagog til kollegieadministrationen Campus Kujalleq
Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved CAK Qaqortoq søger vi en kollegiepædagog, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere elevernes hverdag, og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.

De unge på kollegierne kommer fra hele Grønland, og vil derfor typisk i udgangssituationen være langt fra familie og venner. Savn og hjemve fylder derfor i hverdagen.

Tilknyttet gymnasiets kollegier er der derfor tænkt, at der skal være et korps af kollegie- pædagoger, der skal medvirker til at strukturere hverdagen for de unge og som i et vist omfang udfylder det tomrum, som familie og venner efterlader hos den enkelte.

Der vil ofte være en del unge, der har svært ved at stå ud af sengen om morgenen, der vil være unge, der ikke kan se nytten af at indtage næringsrige måltider, og der vil være unge, der har svært ved at finde vej til sengen om aftenen, fordi computerspil er sjovere end at sove. Endelig er der unge, der ikke mener, at lektielæsning er en naturlig del af hverdagen.

Som ny medarbejder får du 2 kollegiepædagoger og 3 direkte kollegie madmor som kolleger. Endvidere vil du i et vist omfang skulle arbejde sammen med skolens lærere og øvrigt personale på kollegieadministrationen.

Hvis ovenstående lyder interessant for dig, vil vi gerne have en motiveret ansøgning, hvor du gør rede for din uddannelse og de erfaringer, du vil kunne bringe med i jobbet. Endvidere skal din ansøgning indeholde refleksioner over, hvordan du vil løfte opgaven med at give rum til den unges udvikling som selvstændigt individ - og teenager - og samtidig sikre, at den unge er fokuseret på uddannelse, sund levevis og aktiv deltagelse i (lokal-)samfundet.

Som kollegiepædagog skal du bl.a.

 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne, i de kollegier, som du bliver ansvarlig for
 • Igangsætte og deltage i aktiviteter for kollegianere
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning
 • Sørge for at kollegianerne overholder ordensreglerne for kollegierne
 • Have skæve arbejdstider i aftentimerne og i weekenden
 • Arbejde tæt sammen med skolens øvrige personale, primært madmødre, studievejledere og kollegieadministrationen.


Vi forventer

 • At du er uddannet pædagog eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse
 • At du er kommunikativ dygtig og har en systematisk og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde
 • At du er selvstændig og struktureret
 • At du er god til at arbejde med unge i aldersgruppen 15 – 18 år, (gerne op til 23 år)
 • At du ser en udfordring i at skabe en fremtid for Grønlands unge
 • At du er empatisk og kan gå i dialog med kollegianerne
 • At du har godt et humør og er imødekommende
 • At du er dobbelt sprogede

Vi tilbyder

 • Engagerede kollegaer
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • Stor frihed til at udvikle de pædagogiske tiltag for kollegianerne
 • Personalegoder som fx adgang til motionscenter, lån af kajak og ski
 • Kollegial supervision, eksternt supervision


Arbejdstiden er 40 timer ugentlig med aften og weekend arbejde.

Der skal foreligge en børneattest samt ren straffeattest inden ansættelse.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos jn@cak.gl eller telefon +299 64 44 00.

Ansøgningsfrist 28. juni 2019.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning