Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

5 pædagoger til Angerlarsimaffik Ivaneq

Angerlarsimaffik Ivaneq er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen hører under Socialstyrelsen

Tiltrædelsesdato er den 1. August. 2019 eller efter aftale.

Angerlarsimaffik Ivaneq er en døgninstitution med 28 børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen består af 5 afdelinger fordelt efter alder.

Angerlarsimaffik Ivaneq´s pædagogiske målsætninger:
I angerlarsimaffik Ivaneq arbejder vi ud fra relationspædagogik som sker i mødet mellem mennesker med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne og barnet.
Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse.
Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring. Pædagogikken i Angerlarsimaffik Ivaneq er rettet mod den voksne.
Det er den voksnes tilgang, kontakt og egen ageren i forhold til barnet, der er i fokus.

Derfor arbejder vi ud fra:

 • En sikker base for barnet 
 • Anvendelse af primær og sekundærpædagog Struktur og forudsigelighed
 • Faste døgnrytmer for alle afdelinger.
 • En aktiv hverdag 
 • Alle børn skal hver dag tilbydes aldersvarende aktiviteter
 • En fælles holdning til trivsel
 • Leveregler på alle afdelinger


Pædagogens opgaver omfatter bl.a.:

 • Primærpædagogfunktion
 • Daglige observationer, analyse og refleksion i børnenes dagbøger
 • Udarbejdelse af halvårsrapport og pædagogiske udredninger
 • Støtte børnene i en aktiv og sund levevis
 • Deltage i fjordkolonier

Om dig:

 • Du er uddannet pædagog
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge du får ansvaret for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du kan håndtere konflikter
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er indstillet på at deltage aktivt i den interne uddannelse
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav


Ansøgningsfristen 28. juni 2019

Angerlarsimaffik Ivaneq
Børnehjemsvej B 12
3900 Nuuk
Email: else@ivaneq.gl jakobine@ivaneq.gl
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning