Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

Faglært med medarbejder til Meeqqanut Inerisaavik´s udendørs inventar

Har du evnen og lyst til at være en del af et team i vores udendørs arbejde og være med til at varetage den daglige arbejde til vores både, køretøjer, og materialer, samt sejlads? Så er det måske dig vi søger.

Om Meeqqanut Inerisaavik:
Meeqqanut Inerisaavik er beliggende i Sisimiut, Grønland. Der er plads til 35 børn og unge i aldersgruppen 8- 18 år med mulighed for forlængelse til fyldte 23 år. Meeqqanut Inerisaavik har 8 afdelinger. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Pædagogikken på Meeqqanut Inerisaavik er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Om stillingen:
Sikre at alt udendørs inventar vedligeholdes, efter årets sæson. Du kommer til at sejle med vores Glas fiber båd og Poca joller, køre snescooter i sæsoner med personale og beboere.
Være med til at holde opsyn med vores hytter rundt omkring i fjordene, samt opsyn og styr på alle andre inventer som bruges til transport. Være med i jagt sæsoner vinter og sommer.
Holde opsyn med vores hytter rundt omkring i fjordene. Have opsyn og have styr på alle andre inventer som bruges til transport. Være med i jagt sæsoner vinter og sommer.

Dette skal du også være opmærksom på at være en del af med ansvar:

 • Varetage den daglige samarbejde som team med det øvrige afdelingsledere
 • Være med til udarbejdelse til registrering af lovmæssige krav til vedligehold til redningsflåder m.v
 • At du også deltager efter de faglige målsætninger, og arbejde i forhold til den fastsatte struktur og rammer i hytterne
 • Modtage og introducere nye medarbejdere, i forhold til ture og læring af brug køretøjer.
 • Have indsigt til unge aldersgruppe 8-23 år, som i kommer til at køre og sejle med på ture

Vi forventer:

 • At du er uddannet med mindst erhvervsduelighedsbevis, gerne skipper.
 • Er fingernem til lidt af hver til små reparationer.
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
 • At du har talent for samarbejde og er synlig som fagperson
 • At du er visionær på dit ansvarsområde og erfaring i reparation og vedligehold.
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du eventuelt er tosproget/ grønlandsk & dansk

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for forandringsarbejde at udfylde jobbets indhold
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø

Tiltrædelsesdato: 1. juli eller snarest.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.
Der kræves ren straffeattest og børneattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte fungerende Centerleder Ânâ-Grethe Klein, e-mail. anag@nanoq.gl mobil nr. +299 580333 eller Personaleleder Ole Benjaminsen e-mail: ole@qasapi.com mobil nr. +299 534658

www.naalakkersuisut.gl
Ansøgningsfrist: 27 juni 2019.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning