Gå til hovedindhold
112

Dette jobopslag er udløbet

Angerlarsimaffik Uulineq søger Afdelingsleder

Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler en afdelingsleder i afdeling Suluppaluk.

Afdelingslederens arbejdsopgaver er dels af ledelsesmæssig og dels af koordinerende art, og du vil i et vist omfang indgå i det daglige arbejde i afdelingen. Skiftende vagter kan forekomme.

Du refererer til forstanderen, og kommer til at indgå i et ledelsesteam bestående af forstander, to afdelingsledere, og souschef.

Der er gode muligheder for, at du kan være med til at præge udviklingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst. Vi er i gang med flere udviklingsprojekt indenfor autisme pædagogik i Grønland.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:

  • Pædagogisk/Socialrådgiver uddannelse eller tilsvarende.
  • Lyst til at arbejde indenfor det specialpædagogiske område
  • Kendskab til PC på brugerniveau
  • Formidlingskompetence og kommunikationsevner
  • Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt
  • Kreativitet og evne til at se alternative løsninger
  • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne
  • Overblik og omstillingsparathed
  • Evne til at samarbejde til flere sider

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes fremsendt til:
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Fungerende forstander tlf. +299 342610 / 529691 mail: uulineq@uulineq.com eller besøg vores hjemmeside www.uulineq.com (som desværre ikke er helt opdateret)

Tiltrædelse: 1. Juli 2019 eller efter aftale
Ansøgningsfrist 27. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.
Vi forbeholder os ret til at vurdere ansøgere løbende.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning