Gå til hovedindhold
90

Dette jobopslag er udløbet

Søger Psykolog til Børne,- og Familiecenteret i Nuuk / Job nr. 364/19

Børne- og Familiecentret i Nuuk er en del af Forvaltningen for børn,- og familier i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Børne- og Familiecentret (BFC) arbejder ud fra et systemisk grundlag, dvs. med inddragelse af hele familien og med fokus på deres ressourcer og de muligheder der ligger i og uden for familien. Formålet med BFC's arbejde er at forebygge omsorgsvigt af børn.

Som psykolog vil du være del af BFC's behandlingsgruppe. Behandlingsgruppen omfatter en behandlingsleder, to psykologer, en socialrådgiver samt fire familievejledere, og to rejsende familiekonsulenter. Du vil have base i selve Børne- og Familiecenteret på C.P. Holbøllsvej 8 i Nuuk og referere til afdelingslederen for BFC.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligst eller efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Udføre terapeutiske behandlingsopgaver af visiterede klienter i form af familiesamtaler, parsamtaler og individuelle forløb med voksne og børn.
 • Indgå i et nært samarbejde med behandlingsgruppe, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere om klientarbejdet.
 • Indgå i den tværfaglige udvikling med den psykologfaglige vinkel og være med til at sikre det helhedsorienterede familiearbejde.
 • Yde kollegial sparring, supervision mv.
 • Bidrage til at optimere det psykologiske behandlingstilbud. 

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er psykologuddannet, gerne med autorisation, dog ikke en betingelse.
 • Du har erfaringer med og interesse for terapeutisk arbejde med børn, unge og familier.
 • Du har erfaringer med tværfagligt samarbejde
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring
 • Du er åben og udadvendt.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.

Hvad kan vi tilbyde.

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel
 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 364/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. juni 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning