Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Overassistent ved Kalaallisuuliornermik llinniarfik

Overassistent har det daglige ansvar for Kalaallisuuliornermik llinniarfik interne administrative funktioner, herunder Iøn rapportering og afregning, bogføring i Selvstyrets IRIS/XAL-system, opfølgning af afstemninger, kursusadministration, herunder Time/sag, post og -journalsystem, billetbestillinger, rejseafregninger samt administration og sagsbehandling i forbindelse med skoleophold i Grønland.

Kalaallisuuliornermik llinniarfik søger en kontorassistent, som har overblik og gode samarbejdsevner. Kontorassistent nærmeste overordnede er Institutionslederen og fungerer som nærmeste leder for Kalaallisulliornermik lllinniarfik øvrige administrative personale.

Vi søger en kontorassistent der:

•                            har en EVU/HK eller anden administrativ uddannelse

•                            har erfaring fra lignende funktioner

•                            har gode IT-kompetencer

•                            er selvstændig, grundig og ansvarsbevidst

•                            er serviceminded, struktureret og har gode samarbejdsevner

•                            gerne have erfaring fra andre uddannelses- eller kursusinstitutioner

•                            har gode sprogfærdigheder i  Grønlandsk, Dansk og Engelsk

Om Kalaallisuuliornermik llinniarfik:

Kalaallisuuliornermik llinniarfik er Grønlands eneste skole indenfor nationaldragter Kalaallisuuliornermik llinniarfik er en selvstændig institution under Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling. Kalaallisuuliornermik llinniarfik er fysisk placeret i Sisimiut og har ca. 4 medarbejdere (1leder, 1 Overassistent, 2 faglærer) derudover har vi tilknyttet et antal timeansatte undervisere.

Yderligere om stillingen kan fås ved henvendelse hos Leder Kirstine Berthelsen eller kontakt Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, eller Kaj L Heilmann 34 5754

løn - og ansættelse, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til landstingslov nr. 21 af 18.december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Der kan IKKE anvises bolig.

Tiltrædelse pr.1 sep.  2019

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Kalaallisuuliornermik llinniarfik. Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse, tidligere arbejdsgivere etc. sendes til:

Kalaallisuuliornermik llinniarfik
P.O. Box
3911Sisimiut
Telefon 86 69 09
e-mail: Kirstine@kalilin.gl

 

Ansøgning skal være Kalaallisuuliornermik llinniarfik i hænde senest d. 30 juni . 2019

Samtale forgår i uge 30