Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en fuldmægtig til Bolig- og Ejendomsafdelingen

Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2019 eller snarest efter aftale.
 
Til Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) i Departementet for Boliger og Infrastruktur søger vi en stærk analytisk person der besidder gennemslagskraft, og formår at analysere og samle trådene i forbindelse med den overordnede administration af Selvstyrets forsikringsområde samt boligområdet. Vi søger en person som er stærk på det økonomiske område og som derudover har erfaring inden for offentlig administration.
 
Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de opgaver inden for bolig, ejendomme, anlæg og infrastruktur. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet.  
 
Vi er en lille afdeling, som arbejder tæt sammen og som favner en meget bred opgaveportefølje, herunder varetagelse af Selvstyrets samlede forsikringer, køb og salg af bolig- og ejendomme, lovgivning inden for boligområdet, høringssvar inden for afdelingens område, besvarelse af henvendelser fra Ombudsmanden samt borgere. Afdelingen har også ansvaret for bevillingsstyring inden for bolig- og ejendomsområdet.
 
Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2019 eller snarest efter aftale.
 
Om stillingen:
Vi søger en person, som skal være i løbende dialog med INI A/S omkring boligafdelingernes budgetter og regnskaber, herunder kontrol og opfølgning, ligesom at udarbejdelse af rapportering samt eventuelle politiske oplæg i relation til området. Yderligere indgår der i stillingen forsikringsområdet som omfatter alle Selvstyrets aktiver, hvor der skal sikres et solidt fundament for administrationen af forsikringsområdet, her ligeledes i forbindelse med kommende udbud af forsikringsprogrammet. Grønlands Selvstyres forsikringsprogram omfatter alle enheder under Grønlands Selvstyre samt nettostyrede virksomheder. Du vil ligeledes blive involveret i det igangværende reformarbejde omkring overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne.
 
Andre opgaver omfatter:

 • Økonomiske analyser i forbindelse med lovforslag eller nye tiltag inden for boligområdet.
 • Økonomiske analyser i forbindelse med implementering af fremtidige beslutninger på boligområdet, herunder forhold omkring forberedende arbejde ved overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne.
 • Diverse ad hoc opgaver inden for departementets samlede arbejdsområde.
 • Deltagelse i tværdepartementale arbejdsgrupper
 • Implementering og løbende ajourføring af Selvstyrets kommende forsikringsdatabase
 • Løbende ajourføring og opgørelse af Selvstyrets aktivmasse
 • Løbende kontrol i administrationen af Selvstyrets forsikringsområde, herunder løbende opfølgning på økonomiske data samt beregningsmodeller
 • Medvirke som sparingspartner ved udarbejdelse af fremtidige udbud af såvel forsikringer samt udbud på forsikringsmægleropgaven.

Vi forventer
Du er f.eks. cand. oecon., cand. merc. jur. eller tilsvarende, gerne med erfaring og kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre.
 
Vi ser gerne, at du;

 • har kendskab til XAL eller tilsvarende økonomisystemer (oplæring kan dog finde sted),
 • er stærk i excel og store regneark,
 • muligvis har kendskab til cBrain F2,
 • kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • har stærke strategiske analytiske kompetencer og formår at udarbejde nøgletal for arbejdsområderne,
 • er loyal, positiv og god til at tilpasse dig til en travl hverdag,
 • er selvstændig i arbejdet,
 • er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde

Det er et krav, at du har kendskab til grønlandsk samfundsforhold.
 
Vi tilbyder:

 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et åbent arbejdsmiljø og engagerede kolleger hvor omgangstonen er uformel
 • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse f.eks. forsikringsmægleruddannelse

Stemningen i departementet er præget af godt humør i en til tider hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

For den rette kandidat med flere års erfaring kan stillingen besættes som specialkonsulent/chefkonsulent.
 
Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Jeanette Holding på telefon 345446 eller e-mail jeah@nanoq.gl, eller Kontorchef Ane Marie Sakariasen på telefon 34 54 35 eller e-mail amsa@nanoq.gl.  
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning