Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Forvaltning for Børn og Familie søger Intern supervisor /Job nr. 315/19

Kan du supervisere, og brænder du for børne- og familieområdet? Har du mod på at være med til at udvikle supervisionsindsatsen i en ny forvaltning? Kommuneqarfik Sermersooq søger en intern supervisor til forvaltning for børn og familier

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” sætter kursen for udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og unge. For at sikre de bedst mulige betingelser for at lykkes med det, er der blevet oprettet en ny forvaltning i løbet af sommeren 2017: Forvaltning for børn og familier.

Det er veldokumenteret, at der er massive udfordringer på Børne- og familieområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Et styrket fokus på supervision skal bidrage til at løfte medarbejderstaben og styrke plejefamilieområdet: Forebygge stress og udbrændthed, og fremme fagpersonlig udvikling. Som intern supervisor vil du komme til at spille en vigtig rolle. Du vil selv foretage supervision, ligesom du vil understøtte at eksterne ressourcer bruges bedst muligt. Endelig vil du være med til at facilitere, at udvalgte medarbejdere med de nødvendige forudsætninger, i højere grad end nu, kommer til at forestå kollegial refleksion/intern supervision.

Organisatorisk vil du være placeret i den tværgående stab, og du vil referere til stabschefen. Du vil komme til at arbejde sammen med alle forvaltningens afdelinger.

Stillingen er ledig til besættelse per 1. august 2019 eller efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde:

 • Forestå gruppesupervision og individuel supervision af medarbejdere
 • Forestå gruppesupervision og individuel supervision af plejefamilier
 • Bidrage til at koordinere supervisionsindsatsen på tværs af afdelinger i forvaltning for børn og familier
 • Bidrage til kvalitetsudvikling af supervisionsindsatsen i forvaltning for børn og familier
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant uddannelse, fx cand.psych. (med eller uden autorisation) eller socialrådgiver med diplomuddannelse i supervision
 • Du har dokumenteret erfaring med supervision
 • Du har viden om og erfaring fra socialområdet/børne- og familieområdet
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og      møde dem, hvor de er
 • Du er robust og har både integritet og gode indlevelsesevner
 • Du har interesse for og gerne erfaring med projektarbejde og/eller procesledelse.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder i kommunen, på både vest- og østkysten.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 315/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 31. Maj 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Charlotte Bech
Telefon: +299 367304
Mobil: +299 537921
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning