Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Lærere til Tasiilami Alivarpi samt bygdeskolerne / job nr. 274/19

Kommuneqarfik Sermersooq har brug for lærere til kommunens byskole i Tasiilaq, Tasiilami Alivarpi.

Kvalifikationer

 • Seminarieuddannet lærer
 • Positiv, engtageret og igangsættende
 • Kan indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
 • Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole

Vi tilbyder

 • En udviklingsorienteret skole med muligheder for personlig og faglig udvikling
 • En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsæde
 • God opbakning blandt kollegaer
 • Gode kollegaer i et inspirerende teamsamarbejde
 • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Tasiilami Alivarpi/ Skolen i Tasiilaq

Tasiilami Alivarpi er Tasiilaqs byskole med ca. 430 elever og 29 klasser fordelt på 3 afdelinger, med i alt 59 undervisere. Skolen er beliggende på Grønlands østkyst i det største bysamfund Tasiilaq med ca. 2300 indbyggere og er den største kulturbærende institution i Østgrønland.
Tasiilami Alivarpi er hovedskole for de 5 bygdeskoler i Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiniteqilaaq og Isortoq, som ligger i en afstand fra 25 til 70 km. Fra Tasiilaq. Bygdeskolerne er forskellige og har fra 11 til 50 elever. Ens for dem alle, er her kommer man rigtig tæt på den østgrønlandske kultur. At stå op om morgenen og vide at man har indlandsisen i sin ”baghave” og se isbjerge på størrelse med etageejendomme komme sejlende forbi er nogle af de ting man kan oplever. Ved skolen i Kulusuk er der et antal ledige lærerstillinger på særlige åremålsvilkår. Det er i forbindelse med dette stillingsopslag muligt, for ansatte ved skolen i Kulusuk, at søge ansættelse på særlige åremålsvilkår

Henvendelse til skoleinspektør Nukánguak´ Kristiansen Tlf. (+299) 36 78 01, E-mail: nukr@sermersooq.gl

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 274/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 17. maj 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Nukannguaq Kristiansen
Telefon: +299 367812
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning