Gå til hovedindhold
99

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag NUKISSIORFIIT SØGER EN FORMAND ELVÆRK TIL AASIAAT

Nukissiorfiits Distrikt Disko søger en rubust formand der vil være medansvarlig, for opgaver relateret til den daglige drift af el-producerende dieselgeneratoranlæg i Aasiaat, herunder kraftvarmeværk.

Medvirker desuden til udarbejdelsen af forslag til optimering og udvikling af det faglige indhold indenfor ansvarsområdet. Dette indebærer samtidigt ledelsesansvar for medarbejder tilknyttet teamet i Aasiaat. Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Arbejdsområde:

De primære arbejdsopgaver omfatter tillige administrative og ledelsesmæssige tiltag i henhold til givne direktiver, instruktioner og vejledninger. Lederen medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet, distriktet og virksomheden.

Det er derudover formandens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 

  • Sikkerheds- og myndighedskrav.
  • Oplæring af medarbejdere tilknyttet teamet i brugen af de tekniske anlæg samt tilhørende værktøjer.
  • Deltager i oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagtposten.  
  • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
  • Indgå i vagtrosten efter relevant oplæring i de tekniske anlæg

 

Formanden må være indstillet på at blive pålagt rejser og kortere ophold i byer eller bygder i distriktet eller andre steder som Nuuk.

 

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Distriktschef René E. Fleischer, tlf. 89 48 56, mobil: 53 62 62 eller e-mail: rf@nukissiorfiit.gl 

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, HR@nukissiorfiit.gl eller +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest  07. maj 2019. For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl

Venligst oplys hvor du har set annoncen.