Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

2 Udviklingskonsulenter til Center for National Vejledning

Vil du være udviklingsforce i vejledningsområdet i Grønland? Vil du gå forrest i at udvikle vejledningsværktøjer til vejlederne, så de kan hjælpe unge træffer de rigtige valg for deres fremtid?

Center for National Vejledning har 2 ledige stillinger som Udviklingskonsulent med base i Nuuk. Stillingerne hører under Vejledningsafdelingen, som arbejder med at udvikle vejledningsområdet. Projektteamet består af 4 udviklingskonsulenter. Du vil referere til centerlederen.

I centret er der 19 normeringer og vi har forskellige baggrunde, f.eks. har vi udviklingskonsulenter,  psykologer, psykoterapeut, kontormedarbejdere med forskellige baggrunde mv. Centret hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender. Centret er sat i verden for at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen samt udbyde uddannelse og kurser til vejledere i de forskellige uddannelsesinstitutioner. Desuden har centret studenterrådgivningen, som udfører social og psykologisk rådgivning til studerende.

Centret søger alsidige, fremsynede og handlekraftige udviklingskonsulenter til at sikre arbejdet med vejledning og forskellige initiativer med uddannelsesinstitutionerne samt medvirke til at skabe udvikling og sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsessystemet. Der forventes også at udviklingskonsulenterne kan indgå i nordisk samarbejde, således det bliver muligt for centret at få udbytte af det nordiske samarbejde. Derfor forventes der en del rejseaktivitet i stillingen både i Grønland og andre lande.

Udviklingskonsulenterne skal stå for en del af vejledningen af vejledere på landets forskellige institutioner, så alle er opdaterede omkring de nye muligheder og forandringer.

Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Departementer, der vedrører uddannelse og arbejdsmarked.

Opgaverne for medarbejderen er, at:

 • Projektstyring af udviklingsprojekter i vejledningsområdet
 • Sikre at vejledere i Majoriaq og uddannelsesinstitutioner besidder viden om gældende regler inden for uddannelsesområdet både i Grønland og i Danmark
 • Sikre at vejledere fyldestgørende vejleder ansøgere om videre uddannelse
 • Sikre og udvikle samarbejdet mellem folkeskole og Majoriaq
 • Være med til at sikre Majoriaqs og uddannelsesinstitutionernes brug af IT-reg
 • Være med til at planlægge og afholde kurser / workshops
 • Afholde og prioritere netværksmøder
 • Opsøge og afdække problemområder
 • Være med til at udvikle vejledningsmateriale til både uddannelsessøgende, elever, studerende og vejledere
 • Varetage af hoc opgaver i forbindelse med vejledning
 • Evt. være med til at undervise på vejledergrunduddannelsen og dens overbygningsmoduler samt kurser


Generelt forventes det, at medarbejderne:

 • Har gerne en akademisk baggrund suppleret med VGU, men ikke en betingelse
 • Har erfaring med e-udvikling/IT-kyndig og kan indgå aftaler med eksterne leverandører
 • Har erfaring med nordisk samarbejde, men ikke en betingelse
 • Har et godt kendskab til uddannelsessystemet og er interesseret i vejledning
 • Har overblik og kan arbejde under tidspres i tæt samarbejde med flere departementer, samt er i stand til at samle trådene i en kompleks proces
 • Kan godt lide at veksle mellem at arbejde selvstændigt og indgå samarbejde med forskellige samarbejdspartnere afhængig af projektet
 • Er åben og udadvendt samt kan tage selvstændig initiativ
 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk, dansk og engelsk


Ansøgning og frist:
Har ovenstående vakt din interesse eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerleder Christine Tønnesen på tlf.nr.: +299 346880, e-mail: chto@aqqut.gl

Ansøgningen skal være Center for National Vejledning i hænde senest den 8. maj 2019. Ansættelsessamtalerne forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning