Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en Controller til Bolig- og Ejendomsafdelingen

Til Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) i Departementet for Boliger og Infrastruktur søger vi en Controller / AC-fuldmægtig med økonomisk baggrund og med erfaring inden for offentlig administration.

Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) er én ud af 5 afdelinger i departementet som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg og infrastruktur Der er ca. 30 medarbejdere i departementet.  

Bolig- og Ejendomsafdelingen er for tiden bemandet af 4 medarbejdere foruden afdelingschefen.
Vi er en lille afdeling, som arbejder tæt sammen og som favner en meget bred opgaveportefølje, herunder varetagelse af Selvstyrets samlede forsikringer, køb og salg af bolig- og ejendomme, lovgivning inden for boligområdet, høringssvar inden for afdelingens område, besvarelse af henvendelser fra Ombudsmanden samt borgere. Afdelingen har også ansvaret for bevillingsstyring inden for bolig- og ejendomsområdet.

Tiltrædelsesdato er d. 1. juni 2019 eller snarest efter aftale.

Om stillingen:
Vi søger en person, som skal være i løbende dialog vedrørende Selvstyrets boligafdelinger om boligafdelingernes budgetter og regnskaber, herunder kontrol og opfølgning, ligesom at udarbejdelse af rapportering samt eventuelle politiske oplæg i relation til hvad området indgår. Grønlands Selvstyres forsikringsprogram omfatter alle enheder under Grønlands Selvstyre samt nettostyrede virksomheder. Der indgår ligeledes opgaver i relation til dette forsikringsprogram

Andre opgaver omfatter:

 • Økonomiske analyser i forbindelse med lovforslag eller nye tiltag inden for boligområdet.
 • Økonomiske analyser i forbindelse med implementering af fremtidige beslutninger på boligområdet, herunder forhold omkring forberedende arbejde ved overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne.
 • Diverse ad hoc opgaver indenfor departementets samlede arbejdsområde.
 • Deltagelse i tværdepartementale arbejdsgrupper
 • Løbende ajourføring af Selvstyrets nye forsikringsdatabase
 • Løbende ajourføring og opgørelse af Selvstyrets aktivmasse
 • Løbende kontrol i administrationen af Selvstyrets forsikringsområde, herunder løbende opfølgning på økonomiske data samt beregningsmodeller
 • Medvirke som sparingspartner ved udarbejdelse af fremtidige udbud af såvel forsikringer samt udbud på forsikringsmægleropgaven.

Vi forventer
Du er økonom, f.eks. cand. oecon., cand. merc. jur. eller tilsvarende, gerne med erfaring og kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre.

Vi ser gerne, at du;

 • har kendskab til XAL eller tilsvarende økonomisystemer,
 • er stærk i excel og store regneark,
 • har kendskab til cBrain F2,
 • kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • stærke strategiske analytiske kompetencer,
 • er loyal, positiv og god til at tilpasse dig til en travl hverdag,
 • er selvstændig i arbejdet,
 • kan udarbejde nøgletal for arbejdsområderne,
 • er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og
 • er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde

Det er et krav, at du har kendskab til det grønlandske sprog og grønlandsk samfundsforhold.

Vi tilbyder:

 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et åbent arbejdsmiljø og engagerede kolleger hvor omgangstonen er uformel
 • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse f.eks. forsikringsmægleruddannelse

Stemningen i departementet er præget af godt humør i en til tider hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen

Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Ane Marie Sakariasen på telefon 34 54 35 eller via e-mail amsa@nanoq.gl.  

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 25. April 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning