Gå til hovedindhold
97

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag: klinisk psykolog til Kriminalforsorgen i Grønland

Om kort tid åbner der en ny anstalt i Nuuk. Anstalten består af et lukket afsnit med 40 pladser, et åbent afsnit med 24 pladser samt et udslusningsafsnit med 12 pladser. Det lukkede afsnit rummer et lukket afsnit med en tilbageholdelsesafdeling og en forvaringsafdeling til forvaringsdømte. I forlængelse heraf etableres der for første gang i den grønlandske kriminalforsorg et sundhedsafsnit med 2 psykologer, 1 psykiater og 1 sygeplejerske.

Psykologernes primære opgave bliver at yde terapi til de forvaringsdømte, udarbejde erklæringer og udtalelser om de forvaringsdømte, yde vejledning og supervision til de ansatte og i begrænset omfang indgå i sagsarbejdet med andre særligt udsatte domfældte. Andre særligt udsatte domfældte vil typisk være unge under 18 samt psykisk skrøbelige domfældte.

 

De indsatte frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der er således en spændende udviklingsopgave i at sikre det behandlingstilbud til anstaltens indsatte i tæt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt i tæt internt samarbejde med anstaltens øvrige personalegrupper. Derudover ligger det en betydelig opgave i at skabe et miljø, der motiverer til forandring hos den enkelte indsatte. Behandlergruppens arbejde udføres i tæt samarbejde med anstaltens øvrige personale; socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter og uniformeret personale.

 

Vi tilbyder

  • En spændende hverdag med mange forskelligartede opgaver
  • En unik mulighed for at udvikle den sundhedsfaglige indsats i kriminalforsorgen fra starten
  • Fagligt udfordrende opgaver i form af behandling, udredninger, vidensdeling og motivationsarbejde
  • Mulighed for supervision og faglig udvikling.

 

Kvalifikationer

  • Er uddannet cand.psych., gerne med autorisation
  • Har klinisk erfaring med et psykosocialt belastet klientel
  • Har interesse for/erfaring med motivationsarbejde
  • Har erfaring med supervision af forskelligartede personalegrupper
  • Har gode formuleringsevner og kan agere i et flerkulturelt og flersprogligt miljø
  • Betragter tværfagligt samarbejde som en forudsætning for udvikling

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt.

Ansættelse sker på individuel kontrakt.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. Ansættelsesstedet er anstalten i Nuuk.  

Psykologerne refererer til anstaltslederen.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Der ydes fri- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos anstaltsleder Tina Dam Rasmussen på tlf. +299 520148/mail tid@krfo.gl

 

Ansøgningen

Ansøgningen og relevante uddannelsespapirer samt CV indsendes senest den 26. april 2019 til hr@krfo.gl. Samtaler forventes afholdt i uge 18 og 19

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.