Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

AC- fuldmægtig med stort overblik til optimering af indkøb i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Analytisk stærk og struktureret AC-fuldmægtig med et landsdækkende fokus søges til Indkøbsafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

 

Afdelingen har indkøb til Det Grønlandske Sundhedsvæsen som ansvarsområde. Målet er at skabe optimale rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser, gældende såvel det operationelle som det strategiske indkøb.

 

Som AC-fuldmægtig skal du målrettet arbejde med ensretning og standardisering i sortiments- og leverandøranvendelse på tværs af organisationen i hele Grønland, med henblik på optimering af indkøbsprocesser og realisering af besparelsespotentialet.  Dette arbejde understøttes blandt andet af Sundhedsvæsenets Indkøbsudvalg med repræsentation af relevante faggrupper.

 

På baggrund af dine stærke analytiske kompetencer og strukturerede tilgang i løsningen af opgaver formår du at identificere, konkretisere og beskrive problemstillinger samt agere løsningsorienteret inden for de rammer, der er sat for driften af Det Grønlandske Sundhedsvæsen, økonomisk som geografisk.

 

De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:

  • Operationel udmøntning af strategiske beslutninger truffet i bl.a. Indkøbsudvalget
  • Håndhævelse af indkøbspolitik, retningslinjer og procedure i relation til indkøb
  • Opfølgning på forbrug samt optimering af forbrugs-og indkøbsmønstre, herunder optimering af brug af fragt
  • Skabe datagrundlag for Indkøbsudvalgets arbejde, kontraktforhandlinger og udbud samt ledelsesbeslutninger generelt
  • Intern indkøbssupport

 

Dine kompetencer:

  • Du har en relevant lang videregående uddannelse på kandidatniveau eksempelvis inden for Supply Chain Management
  • Du er udadvendt, opsøgende og vedholdende af natur og evner at prioritere, koordinere, formidle, vejlede, følge op og fastholde dine kollegaer på tværs af såvel geografiske som faglige grænser i forhold til generel optimering af indkøb
  • Du er typen, der ser muligheder fremfor begrænsninger
  • Du er en erfaren bruger af Excel og besidder datadisciplin med sans for de enkelte brikker i et samlet puslespil.

 

Vi tilbyder:

Du bliver en del af en spændende afdeling i udvikling, hvor uddelegering og selvstændigt ansvar i opgaveløsningen er nøgleordene og afgørende i den daglige drift.  Der er gode udviklingsmuligheder i varetagelsen af opgaver. Afdelingen lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til løsningen af afdelingens opgaver og udvikling af afdelingen generelt. Afdelingen har en stor og alsidig kontaktflade samt en uformel omgangstone og gode kollegaer. 

Bolig:

Der kan til stillingen anvises personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettige organisation.

 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

 

Tiltrædelse 1. juli 2019 eller efter aftale.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Indkøbs- og Logistikchef Ann Kelsen på telefon +299 34 45 77 eller pr. mail anke@peqqik.gl.

 

Generelle oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan indhentes pr. mail ved Sundhedsvæsenets personaleadministration på personale@peqqik.gl.

 

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 16. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 21.

 

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201904128)