Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Domstole søger kandidater til kredsdommeruddannelsen

Vil du være med til at skabe den tryghed, der er nødvendig for et velfungerende samfund?

 

Så er kredsdommeruddannelsen måske noget for dig.

 

Næste uddannelse begynder den 1. oktober 2019, og vi har plads til fire deltagere. Under uddannelsen er du ansat som kredsdommerkandidat ved Retten i Grønland i Nuuk.

 

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at søge en af de 12 faste kredsdommerstillinger, når de bliver ledige. Det kan være stillinger i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk eller Qaqortoq. Retten i Grønland har desuden mulighed for at ansætte to færdiguddannede kredsdommerkandidater til at fungere som midlertidige kredsdommere. For alle stillinger gælder, at du skal være indstillet på at deltage i tjenesterejser til kredsretternes bitingsteder.

 

Din baggrund

For at blive optaget på uddannelsen må du ikke være dømt i en kriminalsag, og du skal opfylde betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen. Du skal have kendskab til dit lokalområde - det vil sige til grønlandske forhold. Og du skal være dygtig til dansk og grønlandsk, både mundtligt og skriftligt.

 

Desuden vil Dommerrådet blandt andet lægge vægt på, at du

  • Har en solid uddannelsesmæssig baggrund – gerne på bachelorniveau.
  • Har interesse for jura og samfundsforhold.
  • Er indstillet på at yde en betydelig indsats for at imødekomme uddannelsens læringsmål.
  • Er indstillet på at arbejde omhyggeligt og ansvarsbevidst med de udvalgte sager.
  • Er robust som person og parat til at træffe beslutninger af stor betydning.
  • Er flittig, engageret og villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når dette er nødvendigt.
  • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både grønlandsk og dansk.
  • Har gode samarbejdsevner og stor fleksibilitet.
  • Vægter god sagsbehandling og grundighed højt.
  • Forstår, at kredsretten skal levere sin service inden for fastsatte mål for sagsbehandling.

 

Mere om uddannelsen

Du kan få flere oplysninger om uddannelsens indhold ved at læse på vores hjemmeside domstol.gl, hvor vi har lagt bekendtgørelse, studieordning og semesteroversigt. Du kan også kontakte Retten i Grønland på tlf. 36 38 00 eller på post.rig@domstol.gl

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse som kredsdommerkandidat sker i henhold til gældende overenskomst. Til stillingen er knyttet en feriefrirejse hvert 2. år.

 

Din ansættelse i uddannelsesstillingen er tidsbegrænset og forudsætter, at du aktivt deltager i både undervisning og sagsbehandling. Det er også en forudsætning, at du består en stopprøve efter 9 og 18 måneder. Den samlede ansættelse som kredsdommerkandidat er maksimalt 2 år og 6 måneder.

 

Hvis du kommer fra en anden by end Nuuk, betaler vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter reglerne for statens tjenestemænd i Grønland/DJØF–overenskomsten. Vi kan også anvise bolig, som du skal betale husleje mv. for efter de gældende regler.

 

Vi vil i forbindelse med ansættelsesproceduren med dit samtykke indhente udskrift af kriminalregisteret.

 

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos dommeren ved Retten i Grønland, Stig Nørskov-Jensen, tlf. 55 67 44 eller på snj@domstol.gl

 

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning til Dommerrådet via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på linket nedenfor.  

 

Vi beder om, at du i din ansøgning fortæller om din motivation for at søge stillingen, din uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser. CV, kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades sammen med din ansøgning.

 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 1. maj 2019, kl. 12.00.

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=5001&departmentId=9631&ProjectId=120936

 

Du kan kontakte Grønlands Landsret på telefon 36 39 00, hvis du har spørgsmål til indsendelsen af din ansøgning.

 

Ansættelsesproces

Dommerrådet forventer at indkalde egnede ansøgere til en personlig samtale. Samtalen kan eventuelt foregå pr. televideo. Inden samtalen kan ansøgeren blive bedt om at medvirke i en personlighedstest, en test vedrørende sproglige færdigheder og umiddelbar forståelse af en lovtekst.

 

Hvis der gennemføres personlighedstest, vil resultatet af testen blive gennemgået telefonisk med ansøgeren inden samtalen for rådet. Rådets medlemmer vil få oplysninger om resultatet af testen inden samtalen.

 

Om Grønlands Domstole

Grønlands Domstole består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og 4 kredsretter. Grønlands Landsret behandler ankesager fra kredsretterne og Retten i Grønland. Retten i Grønland behandler de sager, som ved lov er henlagt til denne domstol som første instans samt de sager, som er henvist fra kredsretterne. Retten i Grønland forestår undervisning og vejledning af kredsdommerne og kredsretternes medarbejdere.

 

Kredsretterne behandler alle øvrige retssager i Grønland – det vil i praksis sige alle kriminalsager, dødsboskiftesager, fogedsager og sager om faderskab, ægteskab og forældreansvar.

 

Der er ca. 85 ansatte ved Grønlands Domstole.

 

Dommerrådet afgiver efter retsplejeloven indstilling til Domstolsstyrelsen om udnævnelse af kredsdommere og træffer afgørelse om ansættelse af kredsdommerkandidater. Dommerrådet består af fem medlemmer: Landsdommeren som formand, dommeren ved Retten i Grønland, en kredsdommer samt to offentlighedsrepræsentanter