Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Repræsentation i Washington søger en studerende til en praktikantstilling

Praktiksted hos Grønlands Repræsentation i Washington D.C.

Praktikperiode
1. august 2019 - 31. januar 2020. Ugentlig arbejdstid 37 timer.

Placering på repræsentationen
Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. blev oprettet i 2014 og er
placeret i samme bygning som den danske ambassade. Repræsentationen
består på nuværende tidspunkt af en udsendt Repræsentationschef og en
udsendt ambassadesekretær. I løbet af 2019 vil personalet forøges med en
lokalansat sekretær.
Praktikanten placeres på repræsentationen og bistår kontoret med
informationssøgning og – bearbejdelse, mails, nyhedsbreve, ledsager til
møder med samarbejdspartnere, udarbejder notater- og indberetninger,
hjemmesideopdatering og forefaldende samt praktiske opgaver.

Sagsområder, du vil kunne træffe bekendtskab med under praktikopholdet
Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. arbejder for at styrke de
bilaterale relationer mellem Grønland og USA på en række områder:
Politisk, økonomisk, handelsmæssigt, på uddannelsesområdet,
forskningsmæssigt og kulturelt. Repræsentationschefen er endvidere
akkrediteret Canada. Repræsentationen arbejder derfor også for at styrke
de grønlandsk-canadiske relationer på en række områder.

Den arktiske dagsorden har i USA i de seneste år gennemgået en stigende
interesse. Mens repræsentationen i Bruxelles varetager Grønlands
aftaleforhold med EU, foreligger der ikke aftaleforhold med USA eller
Canada, hvorfor repræsentation i Washingtons primære opgave på
nuværende tidspunkt er, at synliggøre Grønland og de muligheder for
samarbejde der eksisterer overfor USA og Canada, således at
nordamerikanske politiske, kommercielle, økonomiske, kulturelle og
forskningsmæssige interesser kn udmøntes til gavn for Grønland. En del
af opholdet vil også være fokuseret på den amerikanske politiske proces og
USA’s arktiske politik.

Praktikanten forventes at deltage i dette arbejde sammen med vejlederen,
herunder deltagelse i arrangementer og møder sammen med
repræsentationens øvrige ansatte for notatskrivning og efterfølgende
indberetninger til Udenrigsdirektoratet. Herudover er det en del af
arbejdsopgaverne at indsamle og bearbejde informationer fra diverse
rapporter, medier, internettet med henblik på skrivning af
repræsentationens nyhedsbrev, som praktikanten vil stå for at starte.

Endelig varetager repræsentationen en række andre forhold, herunder at
formidle information om grønlandske forhold i Nordamerika; bistå
besøgsgrupper fra Grønland såsom virksomheder og institutioner med
ønske om at etablere programsamarbejde mv. Repræsentationen yder
desuden service til Naalakkersuisut, Inatsisartut og centraladministrationen gennem varetagelse af de opgaver, som måtte være mest hensigtsmæssige at løse i eller fra Washington.

Sigtet med praktikopholdet
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.
Inden praktikopholdet bør du aftale med din uddannelsesinstitution, om du kan godskrive points under ECTS eller evt. opnå en anden form for studierelevant anerkendelse for praktikopholdet.

Forventninger til praktikanten
Overbygningsstuderende i et samfundsvidenskabeligt fag fx cand. jur., cand.scient.pol, cand.oecon, cand.polit., cand.merc.jur el. bachelor.

  • Have indblik - og interessere i Grønlands udenrigspolitiske relationer.
  • Have gode formuleringsevner mundtligt såvel som skriftligt på grønlandsk, dansk og engelsk.
  • Have gå-på-mod, være selvstændig og initiativrig.
  • Være åben, samarbejdsorienteret og villig til at lære.
  • MS Office pakken på brugerniveau er et krav og kendskab til redigering af hjemmesider og brug af sociale medier er en fordel.

Praktikvilkår
For at komme i betragtning til en praktikplads, skal du være tilmeldt et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet.

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil som praktikant modtage refusion af lokale udgifter (fx husleje) på op til 4.000 kr. pr. måned til delvis dækning af leveomkostningerne.

Tiltrædelse kan først ske, når Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse af praktikanten foreligger.

Praktikanten er i princippet selv ansvarlig for anskaffelse af værelse/lejlighed. Repræsentationen kan dog være behjælpelig med kontakter, telefonnumre osv.

Ansøgningsfrist
1. april 2019

Ansøgning sendes til
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikantansøgning” og sendes pr. mail til rejl@nanoq.gl.
Ansøgningen med tilhørende dokumentation bedes indskannes i ét PDF dokument.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt da:
Ambassadesekretær Rebecca Lynge, Tlf. + 1 202 797 5392, rejl@nanoq.gl
Se også http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Groenlands-repraesentation-Washington

Underretning af ansøgere om endelig udvælgelse påregnes at ske i slutningen af midt april 2019.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning