Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Projektleder til ny kortlægning af Grønland

Er du interesseret i kortlægning og geodata?
Kan du se dig selv som projektleder i et nyt kortlægningsprojekt til 60 millioner kr. og sikre en tæt koordinering mellem danske og grønlandske myndigheder?
Vil du være med til at skabe rammerne for øget anvendelse af nye kort gennem brugerinvolvering i Grønland?
 
Den danske Styrelse for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er ansvarlig for et projekt, hvor der frem til 2022 gennemføres ny satellitkortlægning af det isfrie, åbne land i Grønland. Afgørende for projektet er, at der sker en tæt koordinering mellem grønlandske og danske myndigheder samt alle relevante interessenter. Derfor søger Departementet for Finanser en projektleder til en 3-årig tidsbegrænset stilling til landsplanområdet pr. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Det nye hovedprojekt vil bygge videre på erfaringer fra et pilotprojekt 2014-2017. I pilotprojektet har afsættet for at designe kort og planlægge samlinger af geodata været en forståelse for og indsigt i brugernes opgaver og den tekniske og fysiske kontekst, som de løser disse i. Værdien af nye kort og geodata manifesterer sig ved brugen af dem og derfor ønskes den brugerdrevne, afprøvende tilgang videreført fra pilotprojekt til hovedprojekt. 
 
En kortlægning af hele den isfrie del af det grønlandske territorium er på ca. 400.000 km2 svarende til et område, der er mere end 10 gange Danmarks størrelse. Projektet skal producere digitale kort og data som frit stilles til rådighed for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.
 
Grønland har stærkt brug for et moderne, vedligeholdt, digitalt topografisk kortgrundlag, der kan understøtte stort set alle aspekter af samfundets aktiviteter og landets fortsatte udvikling. Projektlederen skal understøtte og sikre anvendelse af de nye frie, digitale kort i det grønlandske samfund - som grundlag for a) politikudvikling, b) vækst og erhvervsudvikling, c) en mere effektiv sagsbehandling i den offentlige sektor, d) ny læring og udvikling af undervisningsmateriale, og e) en samfundsmæssig bæredygtig udvikling.
 
Departementet for Finanser består i dag af ca. 30 medarbejdere fordelt over flere afdelinger: Ledelsessekretariatet, Afdelingen for Selvstændighed, Afdelingen for Økonomisk planlægning og Afdelingen for Landsplanlægning.
Under Departementet hører endvidere to styrelser: Skattestyrelsen samt Økonomi- og Personalestyrelsen. Desuden er Asiaq og Grønlands Statistik tilknyttede enheder til departementet.
 
Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser og Nordisk Samarbejde, udarbejdelse af lovgivning, lovovervågning og tilsynsfunktioner, samt arbejdet med den fysiske og økonomiske planlægning herunder tilvejebringelse af nye kort og udvikling af geodataområdet.   
 
Vi tilbyder

 • Et tidsbegrænset projektarbejde i en afdeling tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • Personlige og faglige udfordringer samt mulighed for løbende efteruddannelse.

 
Dine hovedopgaver

 • Koordinere projektet Ny topografisk kortlægning i Grønland særligt med fokus på anvendelse af nye kort gennem brugerinvolvering.
 • Formidling af projektresultater i storymaps mv. med særligt fokus på ny teknologi og nye anvendelsesmuligheder for geodata jf. Ny National Strategi for Geodata 2018-2021.  
 • Afdække evt. nye behov for kort hos interessenter i Grønland og Danmark
 • Koordinere processen og udvikle nye samarbejdsflader til primære brugere af kort og geodata såsom erhvervsliv, kommuner, organisationer, borgere og andre interessenter.
 • Bidrage til at udvikle NunaGIS – Grønlands Geodataportal – som indgangen til kort og stedsbestemt information med relevans for den fysiske og økonomiske planlægning.

Andre opgaver i afdelingen

 • Udarbejdelse af de lovgivningsmæssige rammer for den fysiske planlægning og arealforvaltning.
 • Myndighedsbehandling i forbindelse med kommunernes planlægning og arealforvaltning.
 • Udvikling af grunddataprogram som ressort for flere grunddataregistre (adresseregister, administrative inddelinger, arealregister, bygningsregister, ejerregister mv.)
 • Behandling af klagesager.
 • Vejledning og dialog med borgere, kommuner, organisationer og andre departementer om fysisk planlægning og arealadministration.
 • Koordinering af den nationale sektorplanlægning herunder rådgivning og vejledning om den fysiske planlægning i de enkelte ressortdepartementer.
 • Strategiske udviklingsopgaver i forhold til landsplanlægningen.
 • Overordnet bæredygtig udvikling herunder koordinering og implementering af FN’s 17 verdensmål i Grønland.

Vi forventer, at du

 • Har erfaring med geodata.
 • Har erfaring med projektledelse med fokus på involvering af brugere og interessenter og anvendelse af geodata. 
 • Kan bidrage engageret og energisk.
 • Kan overskue og formidle forskellige behov og synsvinkler på ny brug af kort - og i øvrigt hurtigt kan sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Kan bevare overblikket og prioritere dine opgaver efter den tid, der er.
 • Er god til at formidle både skriftligt, mundtligt og visuelt.
 • Kendskab til Grønland og grønlandske forhold, samt beherskelse af grønlandsk, dansk og engelsk er en fordel.

Uddannelse og erfaring
Der lægges vægt på, at ansøgeren har relevant akademisk uddannelse (fx uddannelse inden for geografi, datalogi, geoinformatik, informationsvidenskab eller lignende). Erfaring inden for geodata, fysisk planlægning eller offentlig forvaltning generelt vil være en fordel.
 
Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Thomas Gaarde Madsen på tlf. +299 588159 eller e-mail: thga@nanoq.gl.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 6.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning