Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Nuuk

Vi søger en psykolog til en fuldtidsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, pr. d. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium

Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-18 år med psykiatriske lidelser i hele Grønland. Ambulatoriet har base på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Børn og unge i det øvrige Grønland ses lokalt på kystrejser og via televideo.  Stillingen inkluderer udredning og behandling af et bredt spektrum af børne- og ungdomspsykiatriske lidelser.

I Grønland har vi ikke behandlingspakker som i psykiatrien i Danmark. Det betyder, at man som psykolog selv varetager tilrettelæggelse af udredning og behandlingsplaner.

Det er således en fordel, hvis den nye psykolog ser det som en mulighed og faglig tilfredsstillelse at varetage forskelligartede opgaver, hvor man i samarbejde med den anden børne- ungepsykiatriske psykolog har stor indflydelse og ansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges.

Vi ser gerne, at den ny børnepsykolog primært tager sig af børn i aldersgruppen ca. 3 år og op til ca. 13 år; medens den anden børne- og ungepsykolog primært tager sig af børn- og unge fra ca. 14 år til og med 17 år. Det forventes, at man du er fleksibel og parat til også at tage patienter i alle aldersgruppen fra ca. 14 - 17 år, når omstændighederne kræver det.

 

Arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien foregår i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatriske konsulenter fra Region Hovedstaden i Danmark og lægerne i psykiatrisk område i Nuuk. Der kommer speciallæge i B&U psykiatri på konsulentrejse flere gange årligt, og der er ugentlig konference via telefon eller Skype med børne- og ungepsykiatrisk konsulent fra Bispebjerg. Dertil er der mulighed for ekstern supervision med en lokal psykolog, der er specialist og supervisor i børneneuropsykologi.

Det psykiatriske område, som også inkluderer voksenpsykiatrien, ledes overordnet af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. 

Du vil blive en del af den samlede psykologgruppe i psykiatrisk område, som består af i alt 6 psykologer (inklusiv den ledende psykolog). Aktuelt er der to psykologer-stillinger i børne- og ungdomspsykiatrien og 4 psykologstillinger i voksenpsykiatrien. Herudover er der løbende psykologpraktikanter i afdelingen.

Er du interesseret i at blive vores nye kollega, og aktivt at deltage i de udviklingsprocesser, der er i gang i psykiatrien og opleve grønlandsk kultur og en storslået natur, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

 

Kvalifikationer

 • Uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych
 • Erfaring fra tidligere arbejde i børneunge-psykiatrien er en fordel, men ikke en forudsætning
 • Overblik og evnen til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Lyst og evne til at indgå i et tæt samarbejde med den anden psykolog i B&U ambulatoriet
 • Lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde

 

Vi tilbyder dig

 • Et spændende og alsidigt job 
 • At arbejde med telepsykiatri
 • Kystrejser med børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent
 • Gode muligheder for at få indflydelse på udviklingen af børne- og ungdomspsykiatrien i Grønland.
 • Intern og ekstern supervision og kollegial sparring
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201901008

 

Ansøgningsfrist: d. 25. januar 2019

Jobsamtaler påtænkes at foregå i uge 5, 2019.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende psykolog Karl Chemnitz, tlf. +299 344 060 (efter kl. 12.30 dansk tid) eller e-mail: KACH@PEQQIK.GL eller ledende overlæge Søren Buus Jensen, tlf. nr.: +299 344 572, e-mail: SOBJ@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen, tlf. nr.:  +299 344 686, e-mail: INGO@PEQQIK.GL
 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.