Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Chefkonsulent til bolig- og ejendomsafdelingen

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en chefkonsulent til Bolig- og Ejendomsafdelingen i en tidsbegrænset periode - frem til ultimo maj 2019.

Tiltrædelsesdato er den 15. januar 2019 eller snarest efter aftale.

I forbindelse med et større analysearbejde i relation til Selvstyrets boliger har vi midlertidigt brug for en stærk analytisk person der besidder gennemslagskraft, og formår at analysere og samle trådene i forbindelse med andre analyser på området.

Om stillingen
Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) er én ud af 5 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for området. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet.

BEA er en lille enhed bestående af 4 medarbejdere, med stor spændevidde af opgaver inden for boligområdet; såsom strategiarbejde, lovgivning samt tilsyn med drift af Selvstyrets boliger. Dertil er der også klagesager fra lejere i Selvstyrets boliger, som ikke hører ind under Boligklagenævnet samt øvrige henvendelser fra borgere i relation til boligområdet. Dertil er der opgaver relateret til Selvstyrets ejerskab af øvrige ejendomme, eksempelvis forsikring af alle selvstyrets aktiver, konkret sagsbehandling i forbindelse med køb og salg samt repræsentation i ejerforeninger. Afdelingen har også ansvaret for bevillingsstyring inden for bolig- og ejendomsområdet.

Du skal være projektkoordinator for overdragelse af selvstyrets boliger til kommunerne, og dermed være drivkraften i forbindelse med analysearbejdet, herunder

 • Have evne for at samle modsatrettede perspektiver til fælles fodslag om en fælles sag
 • Kan varetage sekretariatsfunktion i styregruppen, samt være tovholder for arbejdsgruppen i arbejdet hen imod en overdragelse af selvstyrets boliger
 • Være tovholder i forbindelse med andre bidragsydere af analyser
 • Koordinere og opsamle omfattende analyser på tværs af både selvstyre og kommunerne
 • Analysere statistisk materiale på det demografiske område, herunder analysere det samlede materiale
 • Identificere og bidrage med input til ny lovgivning
 • Have konstruktiv kritisk tilgangsvinkel til analysemateriale leveret fra andre parter
 • Udarbejde redegørelser til henholdsvis Naalakkersuisut samt Inatsisartut
 • Klargøre materiale til PKG-gruppen (Politisk Koordinations Gruppe)
 • Bidrage til at klargøre materiale fra arbejdsgruppen til Departementet for Finanser til brug for kommende bloktilskudsforhandlinger
 • Have juridisk tæft –herunder bidrage i arbejdet med udkast til lovfundamentet for eventuelle reformer inden for boligområdet


Vi forventer,
At du har en stærk analytisk sans, og samtidigt er en stærk projektkoordinator. Du kan bevare og skabe overblikket over et kompliceret projekt.

 • At du har en relevant uddannelse – cand.merc., cand. Mag., Cand. Oecon., eller tilsvarende
 • At du har Prince 2 projektleder certifikat
 • At du kan indgå i forhandlinger på et højt plan
 • At du har en uddannelse, eller kurser i formidling
 • At du er superbruger i excel, herunder pivottabeller og databearbejdning
 • At du har stor erfaring inden for den offentlige forvaltning, både i selvstyret og i kommunerne
 • At du kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation
 • At du kan lide at arbejde fagligt bredt og har systematisk og struktureret sans
 • At du kan arbejde selvstændigt, men også samarbejde om både små og store opgaver
 • At du er god til at formidle, både skriftligt og mundligt


Vi tilbyder:

 • Et arbejde i et Departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kollegaer.
 • Personlige og faglige udfordringer


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettiget organisation. Til stillingen ydes et kompetencetillæg, alt efter anciennitet og kvalifikationer.

Den normale ugentlige arbejdstid er 40 timer.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef Jeanette Holding på telefon 34 54 36 eller via e-mail jeah@nanoq.gl eller kontorchef Ane Marie Sakariasen på telefon 34 54 35 eller via e-mail amsa@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på vores hjemmeside www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er fredag 11. januar 2019.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen. 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning