Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til ledelsessekretariatet i Departementet for Natur, Miljø og Forskning

NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS SELVSTYRE
 
Tiltrædelsesdato: Tiltrædelse fra d. 1. marts 2019 eller snarest muligt herefter.

Departementet for Natur, Miljø og Forskning søger en ny kollega, der kan arbejde tæt sammen med departementschefen og den øvrige ledelse.
Departementet består af ca. 35 medarbejdere, der er fordelt på tre afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Natur, Klima- og Forskningsafdelingen samt Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) er desuden en underliggende enhed til departementet.
Du skal være med til at få løst vigtige sager og sikre, at sagsgange og arbejdsdage forløber smidigt og effektivt – både ved at servicere departementschefen, ledergruppen og resten af departementet. Du vil referere til departementschefen, men vil også arbejde tæt sammen resten af ledergruppen og dine kollegaer i andre afdelinger. Du skal være effektiv og fleksibel, og klar til at hjælpe til i de enkelte afdelinger, hvis der i en periode er en ubemandet stilling eller af andre grunde er øget arbejdspres.
 
Dine opgaver
Du vil indgå i et lille ledelsessekretariat, der servicerer og understøtter departementets ledelse ift. den daglige drift, planlægning og politiske prioriteter. Du kan forvente en spændende hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne. Du kan forvente, at dine primære opgaver vil være:

 • Bidrag til at politiske prioriteringer og mål bliver gennemført
 • Tovholder på vigtige opgaver og udarbejdelse af politiske beslutningsoplæg
 • Tilrettelæggelse og udarbejdelse af materiale og præsentationer til møder
 • Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
 • Ekstern kommunikation, herunder håndtering af pressemeddelelser
 • Besvarelse og koordinering af høringer og andre henvendelser til departementet
 • Opfølgning på opgaver på tværs af afdelinger i departementet
 • Ledelsesbetjening i form af udarbejdelse af referater, notater m.m.
 • Bidrage til lovforberedende arbejde
 • Diverse ad hoc- og supportopgaver

Der er tale om en stilling med mange facetter og et bredt ansvarsområde. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver. Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

Kvalifikationer
Du er serviceminded, selvstændig og fleksibel med talent for at organisere, sætte dig ind i nye ting og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, motiveres af udfordringer, du er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang.
 
Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen. Da kommunikation og kvalitetssikring er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har gode formuleringsevner.
 
Vi forventer desuden, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse f.eks. inden for samfundsvidenskab eller jura  
 • har forståelse for politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling
 • trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage initiativ
 • ikke er bange for at tage ansvar og spørge andre til råds
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver
 • kan samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder
 • har en positiv indstilling og er god til at skabe resultater
 • har gode formuleringsevner og skriftlig flair

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske samfundsforhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til AC-Fuldmægtig i Ledelsessekretariatet, Louise Skovbo Petersen, tlf. +299 34 51 54, e-mail: losp@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 13. januar 2019. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.