Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig i Indenrigsafdelingen

Indenrigsafdelingen i Formandens Departement søger en engageret AC-fuldmægtig til vores team.
 
Vi er i gang med at nytænke vores tilsyn med kommunerne styrelsesforhold, kommunerne har udsigt til at få ansvar for store dele af de offentlige anlægsmidler, valgloven er under revision og vi skal have styrket vores formidlingsopgaver. Der er nok af spændende opgaver at arbejde med i Indenrigsafdelingen.
 
Indenrigsafdelingens hovedområde er overordnet tilsyn med kommunernes styrelsesforhold samt sekretariatsfunktion for en række råd, nævn m.v. Afdelingen har nær kontakt til kommunerne og andre offentlige myndigheder og deltager i tværoffentlige møder og arbejdsgrupper.
 
Vi har brug for et godt hoved mere, og vi søger derfor en AC-fuldmægtig med en relevant uddannelse. Som medarbejder skal du sammen med de øvrige i afdelingen servicere Naalakkersuisoq. Du skal deltage i vores tilsyn med kommunerne og du skal bidrage til at varetage sekretariatsfunktioner for Tilsynsråd, Valgnævn, Valgbarhedsnævn samt Den Politiske Koordinationsgruppe med flere. Du skal desuden deltage i den almindelige administrative sagsbehandling samt i løsning af øvrige opgaver.
 
Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut, borgerråd m.v.
 • Sekretariat for Tilsynsrådet.
 • Sekretariat for Valgnævn og Valgbarhedsnævn.
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.
 • Sekretariat for ekspropriationsudvalg.
   
  Afdelingen varetager derudover ansvaret for lovgivning om blandt andet:
 • Den kommunale styrelse.
 • Valg til Inatsisartut.
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
 • Valg til borgerråd.
 • Tinglysning og ekspropriation.

 Vi er for tiden fire medarbejdere i afdelingen foruden afdelingschefen.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse.
 • Har kendskab til den kommunale verden.
 • Har godt kendskab til forholdene her i landet.
 • Kan arbejde både selvstændigt og i teams.
 • Har gode analytiske evner og flair for strategisk planlægning.
 • Har gode skriftlige formuleringsevner.
 • Har kendskab til og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Kan begå dig på flere sprog, her vil grønlandsk særligt blive foretrukket.

  Vi lægger derudover vægt på, at du:
 • Har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har evne til at planlægge og strukturere din hverdag sammen med dine kollegaer.
 • Har lyst til at arbejde i et travlt miljø og samtidigt have mange bolde i luften.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Er resultatorienteret, kreativ og udadvendt.
   
  Vi tilbyder:
 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens.
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at præge opgaverne.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
  
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef Klaus Georg Hansen, tlf. 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist: 14. januar 2019.
 
Tiltrædelse: 1. februar 2019, eller efter aftale.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning