Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til Hjemmehjælper /Job Nr. 847/18

Vi søger en stabil afdelingsleder for hjemmehjælpen i kommuneqarfik sermersooq, der brænder for at støtte driften og skabe det sammenhængende borgerforløb.

Afdelingslederen bliver direkte leder for to områdeledere og driftsplanlæggere. Under hele området er der ca. 60 ansatte.

Vi har fokus på at sikre kvaliteten og yde en god pleje og service til borgerne. Hjemmehjælpens kerneopgaver er god basal hjælp og pleje af og til borgeren. Mange af opgaverne løses i tæt samarbejde med andre faggrupper i kommunen, samt hjemmesygeplejen som organisatorisk hører under sundhedsvæsnet. Derfor er det en forudsætning at lederen for hjemmeplejen besidder gode tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsevner.

Som afdelingsleder har du ansvaret for at sikre at kvalitetsstandarder, lovgivning bliver fulgt og værdier afspejler sig i pleje, omsorg, rehabilitering og øvrige aktiviteter. Der er i kommunen ansat en udviklingssygeplejerske som understøtter udviklingen af området.

Ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq består af en række decentrale institutioner såsom ældrekollektiver, plejehjem, hjemmehjælp og dagtilbud. Derudover er der omsorgsområdet som tæt samarbejds- og koordineringspartner, der består i enheder som visitation, demenskoordination og terapeuter. Der er ca. 300 medarbejdere ansat indenfor ældreområdet.

Ældreområdet arbejder med politisk betjening såvel som udviklingsopgaver, driftsunderstøttelse og myndighedsopgaver. Fokus for vores arbejde er at levere helhedsorienterede løsninger, der skaber værdi for borgerne og er meningsfulde for medarbejderne. Derfor lægger vi meget vægt på et tæt samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere.

Som leder af afdelingen for plejehjem har du ansvaret for:

 • Ledelse (inkl. personale- og økonomiansvar) for forskellige faggrupper.
 • At sikre den daglige drift.
 • At sikre økonomi og budgetter overholdes.
 • At lave løbende budgetopfølgning og arbejde proaktivt ift. Væsentlige ændringer.
 • Kan agere i den grønlandske kultur og har forståelse for eller vilje til at skabe forståelse for denne kultur.
 • At understøtte områdelederne i det daglige arbejde.
 • At skabe sammenhæng på tværs.
 • At skabe godt arbejdsmiljø.
 • Fokus på innovation, udvikling med fokus på faglig kvalitet og ressourcestyring.
 • At koordinere den daglige drift og de daglige ressourcer. 
 • At skabe overblik, arbejde struktureret og er handlingsorienteret.
 • Medansvarlig for udarbejdelse af redegørelser, analyser og konsekvensberegninger.
 • At sikre implementering af relevant lovgivning. 

Hvem er du:

 • Er positiv og har et godt humør.
 • Vi forventer, du har mod på ledelse og gerne erfaring fra en tilsvarende stilling
 • Du har en relevant sundhedsfaglig baggrund og gerne lederuddannelse.
 • Du kan vurdere ressourceanvendelsen og indsatsen i forhold til behov og økonomiske rammer.
 • At du har gode og solide samarbejdsevner.
 • Du trives i spændingsfeltet mellem drift og udvikling.
 • Har lyst til at arbejde med ældreområdet.
 • Du er en synlig og faglig leder, der kan lide at omgås andre mennesker og have en åben, involverende og anerkendende tilgang i relation til medarbejdere, samarbejdspartnere, beboere og pårørende.

Jobbet
Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job i et energisk miljø med mange og skiftende dagsordener og alsidige opgaver. Du referer til fagchefen for ældreområdet, og vil indgå i et ledelsesteam bestående af fagchef og ledere på plejehjemmene. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig sparring, ansvarlighed, åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder. Det er muligt at rekvirere stillings og funktionsbeskrivelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Heidi Kristensen, tlf. 550893, e-mail: heik@sermersooq.gl

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 847/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 21. December 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Heidi Kristensen
Telefon: +299 550893
Mobil: +299 550893
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning