Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Flere tolke til Grønlands Domstole søges

Vil du bidrage til ret og retfærdighed i Grønland?

 

Som tolk ved Grønlands Domstole løser du en vigtig opgave ved at sørge for, at alle aktører i retssagerne forstår hinanden. Dermed er du med til at sikre en retfærdig rettergang og fortsat tillid til domstolene.

Stillingerne hører under Grønlands Domstoles tolketjeneste med placering i Nuuk.

Tolketjenesten er en lille, fasttømret enhed med 5 tolke og cheftolken. For den rette ansøger kan placering i Ilulissat/Qaqortoq komme på tale.

 

Dine arbejdsopgaver:
Tolketjenesten bistår kredsretterne, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret med oversættelsesopgaver i alle sagstyper. Du vil få et indgående kendskab i de mange forskellige sager, som bliver behandlet ved Grønlands Domstole.

 

Når du ikke deltager ved retsmøder, arbejder du med skriftlig oversættelse af rets- og domsbøger eller bilag.

 

Under retsmøderne vil du som tolk som oftest være til stede. Vi anvender simultantolkning i vid udstrækning, men også dialogtolkning. Men du vil også komme til at tolke via televideo fra din arbejdsplads, eller via telefon.

 

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet tolk, evt. cand. mag. eller BA i grønlandsk sprog.
  • Har fremragende kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne engelsk
  • Har en god hørelse og er hurtig til at opfatte, hvad der bliver sagt
  • Evt. har erfaring med at simultantolke
  • Er god til at strukturere dine dokumentversioner i word og holde orden i øvrige IT-værktøjer
  • Er fleksibel og kan deltage i tjenesterejser med dommere og retssekretærer
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er mødestabil og loyal – både overfor kolleger, men også overfor den tavshedspligt, som gælder i jobbet
  • Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når retsmøder trækker ud, eller der ligger mange domme til oversættelse
  • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i travle perioder

 

Vi er interesserede i din ansøgning, selv om du endnu ikke har færdiggjort din uddannelse. For dig, der har erfaring med tolkeerhvervet, og som er god til at organisere og fordele arbejdet, vil der være gode mulighed for karriere.

 

Vores krav til dig:
Det er en forudsætning for, at vi kan ansætte dig, at du opfylder vores høje krav til anseelse og adfærd. Vi skal derfor kunne indhente en tilfredsstillende, fuldstændig straffeattest på dig.

 

Ansøgere som indkaldes til samtale, må forvente at skulle gennemføre en mindre skriftlig test af deres evner som oversætter.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
følger gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og SIK for tolke samt protokollat til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og SIK for tolke. Hvis du allerede er tjenestemænd, kan vi eventuelt tilbyde dig fortsat ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Hvis du kommer udefra, yder vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til overenskomstens bestemmelser, ligesom du kan anvises bolig, som du skal betale husleje m.v. for efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheftolk Rosa Reimer på tlf. 363982 eller på ror@domstol.gl

 

Ansøgning: send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse med kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale til Grønlands Domstole. Vi vil også gerne høre om din begrundelse for at søge arbejdet som retstolk. Vi skal have din ansøgning senest mandag den 21. januar 2019, kl. 12.00.

 

Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 24. januar 2019. Vi anvender selvfølgelig videokonference, hvis du bor udenfor Nuuk.

 

 

Ansøgning sendes via mail til administrationsafdelingen på

 

post.administration@domstol.gl