Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Formandens Departement søger ny retschef

Stillingen som retschef og leder af Grønlands Selvstyres Lovafdeling er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

Retschefen leder Lovafdelingen, der er Grønlands Selvstyres centrale juridiske afdeling. Organisatorisk er Lovafdelingen placeret under Formandens Departement.

Retschefen forestår med reference til departementschefen i Formandens Departement, den juridiske rådgivning af Formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut.

Lovafdelingen varetager som Grønlands Selvstyres centrale juridiske afdeling en bred vifte af juridiske opgaver, og yder udover den juridiske bistand til Naalakkersuisut også juridisk rådgivning til de øvrige myndigheder i centraladministrationen.

Lovafdelingens arbejde omfatter følgende primære opgaver:

 • Lovteknik, kundgørelse og offentliggørelse vedrørende den grønlandske lovgivning
 • Fortolkning og juridisk rådgivning af centraladministrationens myndigheder
 • Tilrettelæggelse af forretningsgange i lovgivningsprocessen
 • Regeludstedelse og vejledning vedrørende forvaltningsret – herunder udarbejdelse af cirkulærer
 • Besvarelse af generelle juridiske spørgsmål
 • Udarbejdelse af juridiske notater og responsa


Kvalifikationskrav

 • Politisk tæft og lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation
 • En solid teoretisk baggrund
 • Flerårig erfaring med juridisk sagsbehandling i centraladministrationen
 • Ledelseserfaring
 • Interesse og evne for udvikling af juridiske kompetencer i Lovafdelingen
 • Evner for samarbejde på tværs af organisatoriske rammer og faglige forudsætninger
 • Evne til at arbejde under pres
 • Villig til i fornødent omfang at yde en ekstra indsats og arbejde under tidspres

Kvalitetssikring af forslag til retsforskrifter og deltagelse i de omfattende samfundsmæssige udviklingsprojekter, der præger dagens Grønland er en højt prioriteret opgave for afdelingen.

Det forventes, at retschefen kan forestå og gennemføre udviklingsopgaver, der bidrager til et højt kvalitetsniveau i lovgivningsarbejdet og samtidig medvirke til en effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer, som anvendes til udarbejdelse af regler.

Vi lægger vægt på en åben og positiv omgangsform og forventer, at retschefen kan indgå som leder i et uformelt arbejdsmiljø sammen med afdelingens øvrige jurister og andre medarbejdere i Formandens Departement. På grund af afdelingens begrænsede størrelse må retschefen være indstillet på – udover ledelsesfunktionen – at varetage konkrete juridiske opgaver, ligesom enkelte opgaver af administrativ karakter kan komme på tale.

Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Grønlands Selvstyre har indgået samarbejde med Pointer Search A/S om denne rekruttering. Du er derfor velkommen til at kontakte direktør Inger Ingvardsen hos Pointer Search A/S på +45 29368636 eller konsulent Morten R. Christiansen på +45 26170932. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
Ansøgning sendes snarest og senest den 31. december 2018 til kam@pointersearch.dk.
 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning