Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Regnskabschef med tydelige lederevner til Kommune Qeqertalik

Vi skal have flere ombord på den spændende rejser der er igangsat, vil du med?

Synes du også ansvarlighed, gennemsigtighed og åbenhed er afgørende værdier i den offentlige sektor? Brænder du for at være med til at skabe noget nyt?

Så har du muligheden her.

Vi søger derfor en erfaren regnskabschef, med gå-på-mod, der arbejder systematisk til vores Center for risiko- og økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation, som vi har navngivet ”INUA”. Du refererer til økonomidirektøren.

Center for risiko- og økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation har til opgave at skabe overblik og gennemsigtighed i de økonomiske forhold og prioriteringer gennem budgetlægning opfølgning samt rapportering til udvalg, ledelse og budgetansvarlige.

Konkret har Centeret ansvaret for:

 • tilrettelæggelsen af kommunens risiko- og økonomistyring, administration og sikring af det samlede datagrundlag
 • lønadministration
 • udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og regnskab
 • gennemførelse af økonomiske analyser og kvalitetssikring af mulighedskataloger, der udgør kommunens budgetindmeldinger

 

INUA er som funktionsområde etableret med det formål at fremme sammenhængskraft på tværs af enheder, for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Indenfor 2 år er det planen, at der skal indføres et nyt økonomisystem. Vi forventer derfor også, at du er frisk på at bidrage til dette vigtige fokus. For at understøtte alle budget og regnskabsmæssige processer, vil du også få et medansvar ved ansættelse af 2 controllere i nyoprettede stillinger.

 

Hvem er vi?

I økonomiafdelingen er der højt til loftet med stort fokus på de enkelte institutioner/afdelinger såvel som vores samlede kommune. Vi lægger vægt på et bredt og godt arbejdsfællesskab, med en uformel omgangstone, hvor trivsel og anerkendelse er nøglebegreber i fællesskabet. Regnskabsafdelingen består af 8 medarbejdere og lønadministrationen består af 5 medarbejdere.

Arbejdsopgaver:

Regnskabsafdelingen skal for det første sikre, at budgetter og regnskab fremstår korrekte og kvalitetssikrede, således, at disse udgør et retvisende grundlag for ledelsesinformation. Informationer fra regnskabssystemet skal være med til at sikre, at vi kommer i mål med nye initiativer, og fastholde den retning der er lagt for kommunen. Som regnskabschef skal du udarbejde månedlige regnskaber, og sikre at årsrapporten i det store hele ligger klar umiddelbart efter årets afslutning.

Du vil som regnskabschef få en væsentlig rolle i udviklingen af vores administrative processer, som vi løbende arbejder på at gøre mere brugervenlige og effektive.

Dine faglige kvalifikationer

 

 • har formentlig en relevant uddannelsesmæssig som f. eks. cand.merc., cand.merc.aud. eller HD(R). Alternativt en akademiuddannelse indenfor økonomi- og ressourcestyring
 • har erfaring med, eller arbejder i dag i en lignende stilling indenfor økonomi i en kommune eller en større virksomhed
 • kan mestre forandringsledelse og kan fremlægge eksempler fra nuværende praksis
 • mestrer mindst tre sprog: primært grønlandsk og dernæst dansk og engelsk
 • er analytisk anlagt og går efter at finde mønstre i de tilgængelige data for at forbedre den generelle økonomi i kommunens budgetter og kommunen generelt
 • besidder et helhedsorienteret overblik og kan anskue opgaver fra flere perspektiver
 • er eminent til at involvere sine medarbejdere og sparrer med økonomidirektøren og øvrige kolleger og samarbejdspartnere for at sikre en løbende optimering og professionalisering af området
 • har flair for IT og kan benytte systemer som superbruger, særligt excel

Dine personlige kvalifikationer

 • har høj faglighed koblet på et naturligt ledelsestalent, og kan agere afbalanceret i en politisk organisation
 • har en naturlig autoritet der udvikler relationer og skaber følgeskab
 • formidler komplekse områder og kan gå i en konstruktiv dialog med den øvrige ledelse, medarbejdere, finansieringskilder, analytikere og andre
 • stiller kritiske spørgsmål, er innovativ og har et overblik over kerneområderne for at sikre, kontrollere og følge op på tal og beslutninger. Du sikrer dermed kvaliteten i både finansielle og strategiske beslutninger
 • er proces- og resultatorienteret med et helhedssyn
 • har et godt netværk og et udviklet blik for økonomiske vækstpotentialer for kommunen

 

Vi tilbyder vores kommende regnskabschef

 • en central lederstilling indenfor INUA
 • kort vej til beslutningerne
 • et selvstændigt job i stor udvikling – og en plads i en spændende chefgruppe
 • en afvekslende hverdag med stort fagligt ansvar og indflydelse og stor mulighed for at sætte dit eget præg på udvikling af området
 • engagerede og gode kollegaer

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til lønramme 36 i cheflønaftalen. Lønnen med faste løndele i lønramme 36 udgør pr. 1. april 2018 månedligt kr. 47.541 og årligt kr. 570.501. Hertil kommer en pensionsordning

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder. En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest.

Yderligere oplysninger

Kan fås hos Partner, Jan Mørch Pedersen, jan@JOB360.gl eller telefon +299 538708 og/eller nuværende økonomidirektør,  Hans Jørgen Mørch hjmo@qeqertalik.gl eller telefon +299 38 70 03 og hjemmesiden www.qeqertalik.gl

 

Ansøgning

Ansøgningen sendes sammen med CV og vedlagt eksamenspapirer til jan@job360.gl, så den er os i hænde senest den 10. januar 2019. Der afholdes samtaler løbende.

 

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Kommunen består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde er synligt alle steder. Vores personale skal udvise god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde i vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).